edukacja

Edukacja 2001

OŚRODEK DORADZTWA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. Rok założenia 1995.
studia podyplomowe studia podyplomowe
studia podyplomowe

Szanowni Państwo.

Serdecznie witamy i zapraszamy na naszą stronę.

Jesteśmy placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym oraz instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Miło nam poinformować, że jesienią ubiegłego roku obchodziliśmy 20 - te urodziny naszej działalności. W tym okresie blisko 3 tysiące nauczycieli uzyskało dodatkowe kwalifikacje do pracy w szkole między innymi w zakresie: bibliotekoznawstwa, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, zarządzania oświatą, sztuki. Ponad 20 tysięcy klientów ukończyło różne formy doskonalenia ogólnego i zawodowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, turystyki, wypoczynku i wielu innych.

Zadania te realizujemy profesjonalnie i efektywnie, czego potwierdzeniem są wysokie noty uzyskane w wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Ocena ta oraz zadowolenie Klientów zachęciły nas do kolejnych wyzwań edukacyjnych. By jeszcze lepiej sprostać Państwa oczekiwaniom i potrzebom, podpisaliśmy partnerskie umowy ze szkołami wyższymi celem organizacji studiów podyplomowych.

Dokładamy wszelkich starań, by wszyscy nasi Klienci mieli poczucie satysfakcji z dokonanych wyborów i uzyskanych wyników.

Zapraszamy i życzymy powodzenia.

Dyrektor i zespół pracowników ODiDZ Edukacja 2001

Edukacja 2001
Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
26-600 Radom, ul. Żeromskiego 65
tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265
info@edukacja2001.pl, www.edukacja2001.pl

Bibliotekoznawstwo | Plastyka i historia sztuki | Technika i edukacja komputerowa |
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej | Oligofrenopedagogika, autyzm i inne zaburzenia | Socjoterapia i resocjalizacja
Terapia pedagogiczna | Zarządzanie oświatą | Szkolenia BHP i PPOŻ.