Biologia i edukacja przyrodnicza

RODZAJ I CEL STUDIÓW

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają podstawy do nauczania przyrody (w szkole podstawowej) oraz biologii we wszystkich typach szkół (podstawowych, liceach, technikach, szkołach branżowych).

ADRESACI

Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia pedagogiczne (co najmniej pierwszego stopnia) oraz osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, pragnących uzyskać kwalifikacje do nauczania przyrody i biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

O PROGRAMIE

Studia podyplomowe prowadzone są w zakresie przygotowania merytorycznego, metodycznego i praktycznego do nauczania biologii jako kolejnego przedmiotu.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

  • Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk), od października 2018 do czerwca 2019
  • Tryb studiów: zjazdy stacjonarne sobotnio-niedzielne oraz zajęcia e-learningowe
  • Koszt studiów: 2950 zł, miesięczne raty, opłata wpisowa 100 zł
  • Promocje: 10% rabat dla osób, które wybiorą studia równolegle na dwóch kierunkach i złożą dokumenty w terminie do 10 września 2018r.
  • Kontakt: Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek o przyjęcie na studia – zgłoś się on-line aby otrzymać informacje na swój e-mail lub pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
  • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

REKRUTACJA: patrz strona https://edukacja2001.pl/rekrutacja