Geografia i ochrona środowiska

RODZAJ I CEL STUDIÓW

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają podstawy do nauczania geografii we wszystkich typach szkół.

ADRESACI

Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia pedagogiczne (co najmniej pierwszego stopnia) oraz osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, pragnących uzyskać kwalifikacje do nauczania geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

O PROGRAMIE

Studia podyplomowe prowadzone są w zakresie przygotowania merytorycznego, metodycznego i praktycznego do nauczania geografii jako kolejnego przedmiotu. Realizowany program jest oparty o obowiązujące standardy nauczania przedmiotów geograficznych i obejmuje przedmioty dające podstawy wiedzy geograficznej oraz metody nauczania geografii w szkole.

ORGANIZACJA STUDIÓW: 

 • Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk), od października 2019 do czerwca 2020
 • Tryb studiów: zjazdy stacjonarne sobotnio-niedzielne oraz zajęcia e-learningowe
 • Koszt studiów: 2950 zł, miesięczne raty, opłata wpisowa 100 zł
 • Promocje:
  • zwrot 100 zł w przypadku zapisu na studia i uiszczenia opłaty wpisowej do 31 lipca 2019
  • 10% rabat dla osób, które wybiorą studia równolegle na dwóch kierunkach i złożą dokumenty w terminie do 10 września 2019r.
  • 5% rabat dla naszych absolwentów
 • Kontakt: Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyjęcie na studia – zgłoś się on-line aby otrzymać informacje na swój e-mail lub pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej

REKRUTACJA: patrz strona //edukacja2001.pl/rekrutacja