Geografia i ochrona środowiska

RODZAJ I CEL STUDIÓW

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają podstawy do nauczania geografii we wszystkich typach szkół: podstawowych, liceach, technikach i szkołach branżowych.

ADRESACI

Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia pedagogiczne (co najmniej pierwszego stopnia) oraz osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, pragnących uzyskać kwalifikacje do nauczania geografii i ochrony środowiska w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

O PROGRAMIE

Studia podyplomowe prowadzone są w zakresie przygotowania merytorycznego, metodycznego i praktycznego do nauczania geografii jako kolejnego przedmiotu. Realizowany program jest oparty o obowiązujące standardy nauczania przedmiotów geograficznych i obejmuje przedmioty dające podstawy wiedzy geograficznej oraz metody nauczania geografii w szkole.

ORGANIZACJA STUDIÓW: 

  • Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk), od października 2018 do czerwca 2019
  • Tryb studiów: zjazdy stacjonarne sobotnio-niedzielne oraz zajęcia e-learningowe
  • Koszt studiów: 2950 zł, miesięczne raty, opłata wpisowa 100 zł
  • Promocje: 10% rabat dla osób, które wybiorą studia równolegle na dwóch kierunkach i złożą dokumenty w terminie do 10 września 2018r.
  • Kontakt: Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek o przyjęcie na studia – zgłoś się on-line aby otrzymać informacje na swój e-mail lub pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
  • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • dowód wniesienia opłaty wpisowej

REKRUTACJA: patrz strona https://edukacja2001.pl/rekrutacja