Logopedia z emisją głosu

RODZAJ I CEL STUDIÓW

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do prowadzenia terapii logopedycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz w zakresie doskonalenia technik mowy (trening dykcji i wymowy osób bez zaburzeń logopedycznych).

ADRESACI

Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia pedagogiczne (co najmniej pierwszego stopnia) oraz osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, pragnących uzyskać kwalifikacje w zakresie logopedii.

WYBRANE ZAGADNIENIA REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW

 • Metodyka postępowania logopedycznego
 • Surdologopedia
 • Afazja i dysfazja
 • Audiologia
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Logorytmika
 • Emisja głosu
 • Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacji (dyslalia)
 • Diagnoza i terapia dyzartrii
 • Diagnoza i terapia jąkających się
 • Diagnoza i terapia upośledzonych umysłowo
 • Diagnoza i terapia zaburzeń anatomiczno-funkcjonalnych (dysglosja)

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Czas trwania: 4 semestry (490 godzin zajęć i 120 godzin praktyk), od października 2019 do stycznia 2021
 • Tryb studiów: zjazdy stacjonarne sobotnio-niedzielne oraz zajęcia e-learningowe
 • Koszt studiów: 4800 zł, miesięczne raty, opłata wpisowa 100 zł
 • Promocje:
  • zwrot 100 zł w przypadku zapisu na studia i uiszczenia opłaty wpisowej do 31 lipca 2019
  • 10% rabat dla osób, które wybiorą studia równolegle na dwóch kierunkach i złożą dokumenty w terminie do 10 września 2019r.
  • 5% rabat dla naszych absolwentów
 • Kontakt: Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyjęcie na studia – zgłoś się on-line aby otrzymać informacje na swój e-mail lub pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej

REKRUTACJA: patrz strona //edukacja2001.pl/rekrutacja