Nowy kierunek – Technika z informatyką

Nowy kierunek – Technika z informatyką

Technika z informatyką po raz pierwszy w naszej ofercie!

Kierunek ten wychodzi naprzeciw potrzebom szkół i nauczycieli w zakresie uzyskania pełnych kwalifikacji do prowadzenia zajęć z obydwu przedmiotów, występujących w siatce godzin na wszystkich etapach edukacyjnych.

Dysponujemy najnowszym programem opracowanym na podstawie nowej podstawy programowej.

Gorąco polecamy ten kierunek nauczycielom o zainteresowaniach technicznych oraz informatycznych, ze względu na szerokie spektrum praktyczne i metodyczne, szeroki zakres kwalifikacji i przydatność zawodową.