Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu – wolne miejsca

Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu – wolne miejsca

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowej, bieżącej edycji studiów podyplomowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (oligofrenopedagogiki z terapią autyzmu).
Pierwsze zajęcia odbyły się w Radomiu w dniach 23-24 marca br., a kolejny zjazd zaplanowano na 27-28 kwietnia br. Dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miejscami. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu: tel.602 673 781, 507 102 265.

O studiach …
Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Nauczyciele – absolwenci kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki studiują 1 semestr w formie studiów uzupełniających i uzyskują świadectwo ukończenia studiów 3-semestralnych z zakresu oligofrenopedagogiki z terapią autyzmu.

 • Miejsce zajęć: Radom
 • Czas trwania:
  • 3 semestry (360 godzin zajęć i 120 godzin praktyk), od marca 2019 do lutego 2020
  • jeden semestr (opcja tylko dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki),
 • Tryb studiów: zjazdy stacjonarne sobotnio-niedzielne oraz zajęcia e-learningowe
 • Opłaty:
  • 2950 zł (studia trzysemestralne), miesięczne raty, opłata wpisowa 100 zł zaliczona na poczet czesnego
  • 1250 zł (studia na podbudowie kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki), raty, opłata wpisowa 100 zł zaliczona na poczet czesnego

Zgłoszenia i zapisy na studia można realizować telefonicznie (48 307 09 50, 507 102 265) lub w trybie on – line za pośrednictwem strony internetowej edukacja2001.pl.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia –  pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia lub skan świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki (dotyczy osób, które wybiorą studia na podbudowie kursu kwalifikacyjnego)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej

Więcej informacji:
tel. 48 307 09 50,  507 102 265, 602 673 781, e-mail: info@edukacja2001.pl
Radom, ul.Żeromskiego 65 pok.301 (II piętro)

Zapraszamy!