Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu

Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu

Szanowni Państwo,

Na prośbę naszych partnerów i klientów informujemy o zmianach programowych i organizacyjnych, które od 1 października br.  zamierza wprowadzić resort Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na czym polegają i czego dotyczą zmiany?

  1. Zmiany dotyczą między innymi kierunków:
    1. Oligofrenopedagogika i inne dziedziny z zakresu pedagogiki specjalnej . Kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki i innych pokrewnych dyscyplin do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych można uzyskać w trybie studiów podyplomowych tylko w tzw. systemie rozłącznym. Oznacza to, że nie przewiduje się łączenia wyżej wymienionych dyscyplin w jeden kierunek, np. oligofrenopedagogika z terapią autyzmu.
    2. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna . Uzyskanie kwalifikacji do pracy w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej będzie możliwe tylko w systemie organizacyjnym  5-letnich studiów magisterskich.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że w sierpniu br. w porozumieniu z Uczelnią Nauk Społecznych, rozpoczniemy ostatnią edycję ww. kierunków realizowanych  na dotychczasowych zasadach organizacyjnych i programowych. Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do kontaktu.

Planowane rozpoczęcie studiów  24 sierpnia 2019 r. (liczba miejsc ograniczona).
Miejsce zajęć (do wyboru): Radom, Piotrków Tryb.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu miejsc.

Więcej informacji:
Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265,
e-mail: info@edukacja2001.pl ,  www.edukacja2001.pl

Dlaczego warto wybrać naszą ofertę?

  1. W zewnętrznych badaniach ewaluacyjnych Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymaliśmy wysoką ocenę na poziomie „A” za organizację procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający rozwojowi osób i instytucji korzystających z oferty placówki;
  2. 95 % badanych absolwentów poleciłoby naszą placówkę innym (źródło: badania ewaluacyjne absolwentów za lata 2016-2018);
  3. Podczas wszystkich zajęć słuchacze mają nieograniczony, bezpłatny dostęp do napojów gorących (kawa, herbata).

Zapraszamy!