fbpx

Psychologia – wariant skrócony dla nauczycieli

OPIS KIERUNKU

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę na temat natury człowieka oraz odkryć mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zachowaniem, a jesteś absolwentem studiów wyższych wybierz kierunek PSYCHOLOGIA w wariancie skróconym.

W zależności od dotychczasowego wykształcenia, doświadczeń i planów zawodowych czas trwania studiów może ulec skróceniu nawet do 3 lat – 6 semestrów.

Studia koncentrują się na szerokim spektrum zagadnień psychologicznych, zgłębianiu wpływu emocji i motywacji na działanie człowieka, analizach rozwoju osobowości i temperamentu, różnicach indywidualnych i relacjach międzyludzkich. Program studiów umożliwia rozwijanie umiejętności osobistych oraz kompetencji psychologicznych. Zapewnia interdyscyplinarne i kompleksowe przygotowanie do pracy na stanowisku psychologa w różnych przestrzeniach aktywności zawodowej oraz udzielania profesjonalnego wsparcia psychologicznego w odniesieniu do wybranej specjalności.

Wybierz studia na kierunku PSYCHOLOGIA i zaplanuj indywidualną ścieżkę kariery.

Specjalności na kierunku Psychologia – studia jednolite magisterskie

  • Psychologia wspomagania rozwoju człowieka w cyklu życia
  • Psychologia kliniczna z psychoterapią

WARIANT SKRÓCONY

Absolwenci studiów wyższych mogą złożyć podanie o Indywidualną Organizację Studiów oraz uznanie części osiągnięć z poprzednich studiów. Procedura pozwalająca na zaliczenie wybranych przedmiotów z programu studiów jednolitych magisterskich na kierunku Psychologia, umożliwi zdobycie pełnego wykształcenia psychologicznego, w czasie krótszym niż 5 lat. Wraz z podaniem o przyjęcie na wyższy semestr studiów należy złożyć wymagane dokumenty rekrutacyjne. Konieczne jest również dołączenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) wraz z suplementem do dyplomu. Jeśli suplement do dyplomu nie został wydany, należy dołączyć kartę przebiegu studiów z uczelni, w której uzyskano tytuł zawodowy.

Miejsce zajęć: Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, ul.Kamińskiego 21.

Więcej informacji: //www.uns.lodz.pl/kierunek/psychologia
tel. 48 307 09 50, 602 673 781

Podstawy prawne

  • Decyzja Ministerstwa Edukacji i Nauki z dn. 20.05.2021 nadająca Uczelni Nauk Społecznych uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Psychologia na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.

 

  • Zobacz decyzję: