Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

RODZAJ I CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują nauczyciela do prowadzenia bibliotek i zajęć bibliotecznych we wszystkich typach szkół, bibliotekach resortu edukacji narodowej oraz bibliotekach placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Nauczyciele – absolwenci kursu kwalifikacyjnego z zakresu bibliotekoznawstwa studiują jeden semestr w formie studiów uzupełniających i uzyskują świadectwo ukończenia studiów 3-semestralnych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Więcej

ADRESACI

Studia są skierowane do osób, które ukończyły studia pedagogiczne (co najmniej pierwszego stopnia) oraz osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, pragnących uzyskać kwalifikacje do prowadzenia bibliotek i zajęć bibliotecznych we wszystkich typach szkół, bibliotekach resortu edukacji narodowej oraz bibliotekach placówek opiekuńczo-wychowawczych.

O PROGRAMIE

W programie dużo czasu poświęcamy na wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszą się praktyki biblioteczne, zajęcia z informacji naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży. W programie uwzględniamy także zajęcia w zakresie stosowania nowych technologii informacyjnych w prowadzeniu zajęć bibliotecznych.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

 • Czas trwania:
  • 3 semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk),
   od października 2020 do czerwca 2021
  • jeden semestr (opcja dla absolwentów kursu kwalifikacyjnego z bibliotekoznawstwa),
 • Tryb studiów: zjazdy stacjonarne + e-learning
 • Opłaty:
  • 3150 zł (studia roczne, trzysemestralne), raty, opłata wpisowa 100 zł
  • 1350 zł (studia na podbudowie kursu kwalifikacyjnego z bibliotekoznawstwa), raty, opłata wpisowa 100 zł
 • Promocje:
  • zwrot 100 zł w przypadku zapisu na studia i uiszczenia opłaty wpisowej do 31 lipca 2020
  • 10% rabat dla osób, które wybiorą studia równolegle na dwóch kierunkach i złożą dokumenty w terminie do 10 września 2020r.
  • 5% rabat dla naszych absolwentów
 • Kontakt: Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

ZGŁOSZENIA, ZAPISY, DOKUMENTY:

Zgłoszenia i zapisy na studia można realizować w trybie on – line za pośrednictwem strony internetowej edukacja2001.pl.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia –  pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia lub skan świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego o profilu zgodnym z wybranym kierunkiem studiów (dotyczy osób, które wybiorą studia na podbudowie kursu kwalifikacyjnego)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej

REKRUTACJA:   patrz strona //edukacja2001.pl/rekrutacja