Technika z informatyką

RODZAJ STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu techniki i informatyki mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje do nauczania przedmiotów technika oraz informatyka na wszystkich etapach edukacyjnych.

CEL STUDIÓW:

Zasadniczym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie merytoryczne i metodyczne niezbędne do prowadzenia typowych zadań z zakresu nauczania na każdym etapie edukacji przedmiotu Technika oraz Informatyka.

ADRESACI STUDIÓW

Studia te kierowane są do absolwentów studiów pedagogicznych, osób z przygotowaniem pedagogicznym, posiadających uprawnienia nauczycielskie, chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu.

CO ZYSKUJESZ

Absolwent w toku studiów nabywa kompetencje merytoryczne i metodyczne do nauczania techniki oraz informatyki na wszystkich etapach edukacyjnych.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

  • Czas trwania: 3 semestry
  • Tryb studiów: zjazdy stacjonarne sobotnio-niedzielne oraz zajęcia e-learningowe
  • Koszt studiów: 2950 zł, miesięczne raty, opłata wpisowa 100 zł
  • Promocje: 10% rabat dla osób, które wybiorą studia równolegle na dwóch kierunkach i złożą dokumenty w terminie do 10 września 2018r.
  • Kontakt: Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek o przyjęcie na studia – – pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
  • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

REKRUTACJA: patrz strona https://edukacja2001.pl/rekrutacja