Technika z plastyką

RODZAJ STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu techniki i plastyki mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje do nauczania przedmiotów technika oraz plastyka na wszystkich etapach edukacyjnych.

CEL STUDIÓW:

Zasadniczym celem studiów podyplomowych jest przygotowanie merytoryczne i metodyczne niezbędne do prowadzenia typowych zadań z zakresu nauczania na każdym etapie edukacji przedmiotu Technika oraz Plastyka.

ADRESACI STUDIÓW

Studia te kierowane są do absolwentów studiów pedagogicznych, osób z przygotowaniem pedagogicznym, posiadających uprawnienia nauczycielskie, chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu.

CO ZYSKUJESZ

Absolwent w toku studiów nabywa kompetencje merytoryczne i metodyczne do nauczania techniki oraz plastyki na wszystkich etapach edukacyjnych.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

  • Czas trwania: 3 semestry (395 godzin zajęć i 120 godzin praktyk)
  • Tryb studiów: zjazdy stacjonarne sobotnio-niedzielne oraz zajęcia e-learningowe
  • Koszt studiów: 2950 zł, miesięczne raty, opłata wpisowa 100 zł
  • Promocje:
    • 5% rabat dla naszych absolwentów
  • Kontakt: Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek o przyjęcie na studia – zgłoś się on-line aby otrzymać informacje na swój e-mail lub pobierz formularz wniosku do wydruku pobierz wniosek
  • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • dowód wniesienia opłaty wpisowej

REKRUTACJA: patrz strona //edukacja2001.pl/rekrutacja