fbpx

Akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Miło nam poinformować, że decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr RED.5470.23.2019.MT z dnia 30 sierpnia 2019 o przyznaniu akredytacji, nasza placówka Edukacja 2001 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego w Radomiu uzyskała status akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli.

Akredytacja jest potwierdzeniem spełniania przez placówkę m.in. następujących warunków:

  • placówka prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa
  • organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zaspokajające potrzeby nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia i sprzyjające rozwojowi zawodowemu tych nauczycieli, szkół i placówek
  • w planowaniu swojej pracy uwzględnia wnioski z analizy badań nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia
  • wykorzystuje zasoby własne i środowiska lokalnego na rzecz rozwoju, współpracuje w tym celu z osobami, instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym
  • opracowała i stosuje system zapewnienia jakości oraz systematycznie go doskonali
  • zatrudnia wykwalifikowaną kadrę

Bardzo dziękujemy naszym wszystkim Nauczycielom i Współpracownikom za dotychczasową wspólną i owocną pracę, zaangażowanie na rzecz kształcenia kadr oświatowych i życzymy wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z pracy w nowym roku szkolnym 2019/2020!