Bhp i p-poż

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

SZKOLENIA BHP I PPOŻ.

  • 1. Szkolenie bhp dla dyrektora szkoły i osób kierujących pracownikami.Szkolenie to prowadzimy w formie samokształcenia kierowanego, bez oderwania od pracy. Uczestnicy samodzielnie realizują program w oparciu o przekazane materiały oraz konsultacje z naszym doradcą.
  • 2. Szkolenie bhp i ppoż. dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.>Szkolenie prowadzimy w miejscu i terminie uzgodnionym z pracodawcą. Program szkolenia dostosowujemy do specyfiki pracy nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w placówce. Ponadto, zagadnienia związane z odpowiedzialnością szkoły i nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów możemy szczegółowo omówić na odrębnym szkoleniu rady pedagogicznej.
  • 3. Szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników szkoły.Obowiązek zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi nakłada na pracodawców ustawa o ochronie ppoż. Szkolenie jest prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i może być zrealizowane odrębnie lub w ramach szkolenia bhp.
  • 4. Jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.Szkolenie jest adresowane do pracowników szkoły, nauczycieli, a w szczególności nauczycieli wychowania fizycznego. Program jest realizowany w formie ćwiczeń i obejmuje wszystkie sposoby postępowania na wypadek zagrożenia życia oraz urazów występujących w szkołach.
  • 5. Inne szkolenia.Na życzenie Dyrekcji, nasi specjaliści z przyjemnością poprowadzą także inne szkolenia odpowiadające aktualnym potrzebom placówki. W ubiegłym roku szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia związane z odpowiedzialnością szkoły i nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów.

USŁUGI BHP I PPOŻ.

  • 1. Oszacowanie i ocena ryzyka zawodowegoDyrektor szkoły, jako pracodawca ma obowiązek zapoznać wszystkich pracowników z ryzykiem zawodowym występującym na poszczególnych stanowiskach pracy w szkole. Nasi specjaliści zdiagnozują zagrożenia chorobowe i wypadkowe, oszacują ich skutki oraz określą sposoby przeciwdziałania. Dyrektor otrzyma pełną dokumentację zgodną z przepisami bhp.
  • 2. Postępowanie powypadkoweJest to propozycja dla dyrektorów, którzy nie zatrudniają pracownika służby bhp ani sami nie wykonują zadań tej służby. W razie wypadku ucznia czy pracownika, nasz doradca pomoże poprowadzić postępowanie powypadkowe i sporządzić pełną dokumentację niezbędną do świadczeń przewidzianych w ustawie „wypadkowej”.
  • 3. Kompleksowa obsługa szkoły w zakresie bhpW ramach umowy świadczymy wszystkie usługi szkoleniowo-doradcze oraz prowadzimy inne zadania wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych dot. szkół, np. ocena ryzyka zawodowego, postępowanie powypadkowe, przegląd obiektu pod kątem bezpieczeństwa. Jest to korzystne rozwiązanie dla szkół, które nie zatrudniają pracownika służby bhp.
  • 4. Instrukcja Bezpieczeństwa PożarowegoDyrektor szkoły jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Dokument ten powinien być poddawany okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata. Nasi specjaliści profesjonalnie opracują oraz zaktualizują instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla Twojej szkoły, dostosowując ją do obowiązujących wymogów prawnych.Serdecznie zapraszamy do kontaktu tel. 602 673 781, 48 307 09 50, info@edukacja2001.pl .