fbpx

BHP, PPOŻ, pierwsza pomoc

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.
PIERWSZA POMOC.

SZKOLENIA

 • 1. Szkolenie bhp dla pracodawcy i osób kierujących pracownikami.
  Szkolenie to prowadzimy w formie samokształcenia kierowanego, z wykorzystaniem platformy edukacyjnej, bez oderwania od pracy. Uczestnicy samodzielnie realizują program w oparciu o przekazane materiały oraz konsultacje z naszym doradcą.
 • 2. Szkolenie bhp i ppoż. dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  Szkolenie prowadzimy stacjonarnie (w miejscu i terminie uzgodnionym z pracodawcą) lub on-line. Program szkolenia dostosowujemy do specyfiki pracy nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w placówce. Ponadto, zagadnienia związane z odpowiedzialnością szkoły i nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów możemy szczegółowo omówić na odrębnym szkoleniu rady pedagogicznej.
 • 3. Szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników szkoły.
  Obowiązek zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi nakłada na pracodawców ustawa o ochronie ppoż. Szkolenie jest prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i może być zrealizowane odrębnie lub w ramach szkolenia bhp.
 • 4. Jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.
  Obowiązek przeszkolenia wszystkich pracowników szkoły (nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych) wynika ze znowelizowanego w dniu 31.10.2018 r. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
  Program szkolenia jest realizowany w formie ćwiczeń praktycznych i obejmuje sposoby postępowania na wypadek zagrożenia życia oraz urazów najczęściej występujących w szkołach. Zajęcia te są bardzo wysoko oceniane przez naszych słuchaczy.
 • 5. Inne szkolenia.
  Na życzenie Dyrekcji, nasi specjaliści z przyjemnością poprowadzą także inne szkolenia odpowiadające aktualnym potrzebom placówki. W ubiegłym roku szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia związane z bezpieczeństwem uczniów w szkole.

USŁUGI

 • 1. Oszacowanie i ocena ryzyka zawodowego.
  Dyrektor szkoły, jako pracodawca ma obowiązek zapoznać wszystkich pracowników z ryzykiem zawodowym występującym na poszczególnych stanowiskach pracy w szkole. Nasi specjaliści zdiagnozują zagrożenia chorobowe i wypadkowe, oszacują ich skutki oraz określą sposoby przeciwdziałania. Dyrektor otrzyma pełną dokumentację zgodną z przepisami bhp.
 • 2. Postępowanie powypadkowe.
  Jest to propozycja dla dyrektorów, którzy nie zatrudniają pracownika służby bhp ani sami nie wykonują zadań tej służby. W razie wypadku ucznia czy pracownika, nasz doradca pomoże poprowadzić postępowanie powypadkowe i sporządzić pełną dokumentację niezbędną do świadczeń przewidzianych w ustawie „wypadkowej”.
 • 3. Kompleksowa obsługa szkoły w zakresie bhp.
  W ramach umowy świadczymy wszystkie usługi szkoleniowo-doradcze oraz prowadzimy inne zadania wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych dot. szkół, np. ocena ryzyka zawodowego, postępowanie powypadkowe, przegląd obiektu pod kątem bezpieczeństwa. Jest to korzystne rozwiązanie dla szkół, które nie zatrudniają pracownika służby bhp.
 • 4. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.
  Dyrektor szkoły jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Dokument ten powinien być poddawany okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata. Nasi specjaliści profesjonalnie opracują oraz zaktualizują instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla Twojej szkoły, dostosowując ją do obowiązujących wymogów prawnych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu tel. 602 673 781, 48 307 09 50, info@edukacja2001.pl .