BHP, PPOŻ, pierwsza pomoc

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.
PIERWSZA POMOC.

SZKOLENIA

 • 1. Szkolenie bhp dla dyrektora szkoły i osób kierujących pracownikami.
  Szkolenie to prowadzimy w formie samokształcenia kierowanego, bez oderwania od pracy. Uczestnicy samodzielnie realizują program w oparciu o przekazane materiały oraz konsultacje z naszym doradcą.
 • 2. Szkolenie bhp i ppoż. dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  Szkolenie prowadzimy w miejscu i terminie uzgodnionym z pracodawcą. Program szkolenia dostosowujemy do specyfiki pracy nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych w placówce. Ponadto, zagadnienia związane z odpowiedzialnością szkoły i nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów możemy szczegółowo omówić na odrębnym szkoleniu rady pedagogicznej.
 • 3. Szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników szkoły.
  Obowiązek zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi nakłada na pracodawców ustawa o ochronie ppoż. Szkolenie jest prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia i może być zrealizowane odrębnie lub w ramach szkolenia bhp.
 • 4. Jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej.
  Obowiązek przeszkolenia wszystkich pracowników szkoły wynika z nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach, które ma wejść w życie w roku szkolnym 2018/2019. Szkoły będą miały czas do 1 marca 2019 na dostosowanie się do nowych wymogów.
  Program szkolenia jest realizowany w formie ćwiczeń i obejmuje wszystkie sposoby postępowania na wypadek zagrożenia życia oraz urazów występujących w szkołach.
 • 5. Inne szkolenia.
  Na życzenie Dyrekcji, nasi specjaliści z przyjemnością poprowadzą także inne szkolenia odpowiadające aktualnym potrzebom placówki. W ubiegłym roku szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia związane z odpowiedzialnością szkoły i nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów.

USŁUGI

 • 1. Oszacowanie i ocena ryzyka zawodowego.
  Dyrektor szkoły, jako pracodawca ma obowiązek zapoznać wszystkich pracowników z ryzykiem zawodowym występującym na poszczególnych stanowiskach pracy w szkole. Nasi specjaliści zdiagnozują zagrożenia chorobowe i wypadkowe, oszacują ich skutki oraz określą sposoby przeciwdziałania. Dyrektor otrzyma pełną dokumentację zgodną z przepisami bhp.
 • 2. Postępowanie powypadkowe.
  Jest to propozycja dla dyrektorów, którzy nie zatrudniają pracownika służby bhp ani sami nie wykonują zadań tej służby. W razie wypadku ucznia czy pracownika, nasz doradca pomoże poprowadzić postępowanie powypadkowe i sporządzić pełną dokumentację niezbędną do świadczeń przewidzianych w ustawie „wypadkowej”.
 • 3. Kompleksowa obsługa szkoły w zakresie bhp.
  W ramach umowy świadczymy wszystkie usługi szkoleniowo-doradcze oraz prowadzimy inne zadania wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych dot. szkół, np. ocena ryzyka zawodowego, postępowanie powypadkowe, przegląd obiektu pod kątem bezpieczeństwa. Jest to korzystne rozwiązanie dla szkół, które nie zatrudniają pracownika służby bhp.
 • 4. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.
  Dyrektor szkoły jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Dokument ten powinien być poddawany okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata. Nasi specjaliści profesjonalnie opracują oraz zaktualizują instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla Twojej szkoły, dostosowując ją do obowiązujących wymogów prawnych.Serdecznie zapraszamy do kontaktu tel. 602 673 781, 48 307 09 50, info@edukacja2001.pl .