Warsztaty szkoleniowe dla rad pedagogicznych

Jako placówka doskonalenia nauczycieli wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom szkół i placówek oświatowych i oferujemy szeroki wachlarz warsztatów szkoleniowych dla rad pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów i administracji szkolnej. Program i rodzaj warsztatów dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań szkoły i nauczycieli. Gwarantujemy sprawdzonych trenerów oraz ciekawe i aktywne metody zajęć, dzięki którym każdy uczestnik zostanie wyposażony w umiejętności i kompetencje niezbędne w swojej pracy.

Proponowana tematyka warsztatów:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Agresja i przemoc w szkole
 • Bezpieczna szkoła
 • Komunikacja społeczna
 • Komunikacja wychowawcza i sztuka dialogu w okresie dojrzewania i dorastania uczniów
 • Jak kształtować postawy i normy społeczne we współczesnej szkole? Wychowanie do wartości
 • Kompetencje kluczowe w teorii i praktyce szkolnej
 • Stres w życiu nauczyciela
 • Wywiadówka inaczej
 • Współpraca szkoły z rodzicami ucznia
 • Eksperymenty i obserwacje w nauce przedmiotów przyrodniczych
 • Praca metodą projektu w nauce przedmiotów przyrodniczych
 • Organizacja pracy zgodnie z nową podstawą programową w edukacji wczesnoszkolnej
 • Organizacja procesu terapeutycznego w szkole
 • Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Odpowiedzialność szkoły i nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów

Tematu, który Cię interesuje nie ma na liście? Zadzwoń, zapytaj lub zgłoś zapotrzebowanie. Jesteśmy otwarci na realizację innych tematów odpowiadającym potrzebom Twojej szkoły. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania i zaproponujemy doświadczoną/ego prowadzącą/ego.

Szkolenia prowadzimy na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Zapraszamy do kontaktu: tel. 602 673 781, 48 307 09 50, info@edukacja2001.pl