Warsztaty szkoleniowe dla rad pedagogicznych

Jako placówka doskonalenia nauczycieli wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom szkół i placówek oświatowych i oferujemy szeroki wachlarz warsztatów szkoleniowych dla rad pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów i administracji szkolnej. Program i rodzaj warsztatów zawsze dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań szkoły i nauczycieli. Gwarantujemy najlepszych ekspertów oraz ciekawe i aktywne metody zajęć, dzięki którym każdy uczestnik zostanie wyposażony w umiejętności i kompetencje niezbędne w swojej pracy.

Proponowana tematyka warsztatów:

 • Najnowsze zmiany w oświacie
 • Informacja zwrotna – włączenie do codziennej pracy szkoły
 • Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych
 • Indywidualizacja procesu nauczania
 • Komunikacja społeczna
 • Komunikacja wychowawcza i sztuka dialogu w okresie dojrzewania i dorastania uczniów
 • Wyniki sprawdzianów i egzaminów wewnętrznych
 • Kształtowanie umiejętności kluczowych w procesie nauczania i uczenia się
 • Twórcze metody pracy na lekcji –jak rozwijać kreatywność uczniów
 • Organizacja procesu terapeutycznego w szkole
 • Program profilaktyczno-wychowawczy w szkole
 • Odpowiedzialność szkoły i nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów

Ponadto jesteśmy w stanie zrealizować szkolenie o innej tematyce zaproponowanej przez szkołę.

Szkolenia prowadzimy na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.