Warsztaty szkoleniowe dla rad pedagogicznych

Jako placówka doskonalenia nauczycieli wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom szkół i placówek oświatowych i oferujemy szeroki wachlarz warsztatów szkoleniowych dla rad pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów i administracji szkolnej. Program i rodzaj warsztatów dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań szkoły i nauczycieli. Gwarantujemy sprawdzonych trenerów oraz ciekawe i aktywne metody zajęć, dzięki którym każdy uczestnik zostanie wyposażony w umiejętności i kompetencje niezbędne w swojej pracy.

Proponowana tematyka warsztatów:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Agresja i przemoc w szkole
 • Komunikacja społeczna
 • Komunikacja wychowawcza i sztuka dialogu w okresie dojrzewania i dorastania uczniów
 • Jak kształtować postawy i normy społeczne we współczesnej szkole? Wychowanie do wartości
 • Kompetencje kluczowe w teorii i praktyce szkolnej
 • Stres w życiu nauczyciela
 • Wywiadówka inaczej
 • Współpraca szkoły z rodzicami ucznia
 • Eksperymenty i obserwacje w nauce przedmiotów przyrodniczych
 • Praca metodą projektu w nauce przedmiotów przyrodniczych
 • Organizacja pracy zgodnie z nową podstawą programową w edukacji wczesnoszkolnej
 • Organizacja procesu terapeutycznego w szkole
 • Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Odpowiedzialność szkoły i nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów

Ponadto jesteśmy w stanie zrealizować szkolenie o innej tematyce zaproponowanej przez szkołę.

Szkolenia prowadzimy na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.