fbpx

Sieci współpracy i samokształcenia

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Dlaczego sieć?

  • nowoczesna, interaktywna forma doskonalenia
  • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,
  • nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,
  • wspólne wykonywanie zadań,
  • zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami,
  • nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy
  • bezpłatny udział
  • zaświadczenia o uczestnictwie w sieci

NASZE SIECI WSPÓŁPRACY

ZACHOWANIA TRUDNE OSÓB Z AUTYZMEM – SKUTECZNE STRATEGIE POSTĘPOWANIA

Sieć współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu, terapeutów, rodziców. Jej celem jest pozyskiwanie wiedzy na temat analizy trudnych zachowań i tworzenia strategii działania oraz wspólne tworzenie propozycji rozwiązania problemów, w zależności od potrzeb uczestników. Cele sieci będą realizowane metodą blended learning poprzez: spotkania stacjonarne lub on-line (zajęcia seminaryjno – warsztatowe), komunikowanie się uczestników za pomocą poczty elektronicznej, działania podejmowane na platformie edukacyjnej: uczestniczenie w forach dyskusyjnych (wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, opinii, komentarzy), zamieszczanie opracowanych przez uczestników materiałów dydaktycznych.

Start: październik 2021

Zapisy: tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Celem sieci jest poszerzenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Cele sieci będą realizowane poprzez pracę na platformie e-learningowej (czat, forum, materiały dydaktyczne, filmy) oraz spotkania warsztatowe. Udział w sieci jest bezpłatny.

Start: październik 2021

Zapisy: tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265

Zapraszamy!