fbpx

Sieci współpracy i samokształcenia

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Dlaczego sieć?

  • nowoczesna, interaktywna forma doskonalenia,
  • źródło dobrych praktyk,
  • nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,
  • wspólne wykonywanie zadań,
  • zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami,
  • nawiązanie kontaktów z osobami na podobnych stanowiskach,
  • bezpłatny udział,
  • zaświadczenia o uczestnictwie w sieci.

NASZE SIECI WSPÓŁPRACY

ZACHOWANIA TRUDNE OSÓB Z AUTYZMEM – SKUTECZNE STRATEGIE POSTĘPOWANIA

Sieć współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu, terapeutów, rodziców. Jej celem jest pozyskiwanie wiedzy na temat analizy trudnych zachowań i tworzenia strategii działania oraz wspólne tworzenie propozycji rozwiązania problemów, w zależności od potrzeb uczestników. Cele sieci będą realizowane metodą blended learning poprzez: spotkania stacjonarne lub on-line (zajęcia seminaryjno – warsztatowe), komunikowanie się uczestników za pomocą poczty elektronicznej, działania podejmowane na platformie edukacyjnej: uczestniczenie w forach dyskusyjnych (wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, opinii, komentarzy), zamieszczanie opracowanych przez uczestników materiałów dydaktycznych.

Start: październik 2023

Zapisy: tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA KIEROWNICZEJ KADRY OŚWIATOWEJ „MENADŻER OŚWIATY”

Do udziału w sieci zapraszamy początkujących dyrektorów i kadrę kierowniczej szkół i placówek oświatowych. Zadaniem sieci jest wspieranie młodych stażem menadżerów oświaty od strony prawnej, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz dzielenie się przykładami dobrych praktyk. Cele będą realizowane poprzez pracę na platformie e-learningowej (czat, forum, materiały dydaktyczne, filmy) oraz spotkania warsztatowe. Udział w sieci jest bezpłatny.

Start: październik 2023

Zapisy: tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265

Zapraszamy!