fbpx

Olimpiada filozoficzna

Nasz adres:

Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej w Radomiu
ul. Żeromskiego 65 pok. 301 (II piętro)
tel. 48 307 09 50, 602 673 781
e-mail: info@edukacja2001.pl

Olimpiada Filozoficzna w Okręgu Radomskim
źródło: biuletyn Olimpiada Filozoficzna nr 42 Jubileuszowy, Warszawa 2013, s.164-165

XXXIII Olimpiada Filozoficzna 2020/2021

Wyniki etapu szkolnego XXXIII OF w regionie radomskim

Miło nam poinformować, że 18 niżej wymienionych uczniów zostało zakwalifikowanych do II etapu XXXIII Olimpiady Filozoficznej, który odbędzie się w Radomiu w dniu 13 lutego 2021 (sobota), godz.9-14
Miejsce: VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (w razie ewentualnych zmian co do organizacji przebiegu II etapu Olimpiady, uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie)

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu:

 • Barański Filip – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 • Błędowska Weronika– II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu
 • Chojnacka Olga – IV Liceum Ogólnokształcące im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
 • Dobosz Oliwia – IV Liceum Ogólnokształcące im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
 • Kojma Ilona – IV Liceum Ogólnokształcące im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
 • Kosiec Olga – IV Liceum Ogólnokształcące im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
 • Kowalska Maria Magdalena – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 • Maj Zuzanna – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
 • Rutkowski Michał – III Liceum Ogólnokształcące im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
 • Sekuła Małgorzata – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu
 • Sikorska Alicja – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu
 • Skorża Natalia – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu
 • Skowrońska Anna – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 • Skórnicka Wiktoria – IV Liceum Ogólnokształcące im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
 • Staniszewska Łucja – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 • Szepetowski Dawid – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu
 • Szymańczyk Oliwia – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu
 • Turzyński Olgierd – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

***

Znamy już tematy prac i serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XXXIII Olimpiadzie Filozoficznej. Aby wziąć udział w Olimpiadzie, nie musisz mieć doświadczenia w filozofii. Pierwszy etap jest okazją, aby odkryć tę dziedzinę na swój sposób.

Napisz pracę na jeden z wybranych tematów (zobacz tutaj) i złóż ją w szkole lub w siedzibie Komitetu Okręgowego OF w Radomiu. Prace można także przesłać pocztą.

Nasz adres:
Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej – Edukacja 2001
ul.Żeromskiego 65 pok. 301,
26-600 Radom

Biuro jest czynne w dni powszednie w godz.8.30-15.30 (w wakacje w godz.10-14).

Na Wasze zgłoszenia i prace czekamy do 30 listopada 2020 r.

Tematy prac pisemnych etapu szkolnego 2020/2021 do pobrania tutaj

Źródło: //ptfilozofia.pl

Informacje dotyczące sposobu zgłaszania udziału w XXXIII OF znajdują się w zakładce Olimpiada Filozoficzna/ „Zgłoszenia” na stronie Olimpiady ptfilozofia.pl

Zapraszamy!

***

XXXII Olimpiada Filozoficzna 2019/2020

Finaliści z Radomia

Tytuły finalistów XXXII OF z naszego regionu uzyskali: (w kolejności alfabetycznej)

 • Mikołaj Sikorski – VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 • Olgierd Turzyński –  VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Serdecznie gratulujemy uczestnikom i opiekunom Olimpiady!

Zawody okręgowe w regionie radomskim. Rekomendacja do zawodów centralnych

W dniu 8 lutego 2020 roku odbył się etap okręgowy XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej. W regionie radomskim jak co roku, zawody okręgowe przeprowadzono w VI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Do zawodów przystąpili uczniowie czterech szkół: II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Radomiu, IV Liceum Ogólnokształcącego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu,  VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.

Każdy z uczestników napisał esej na podstawie jednego z trzech podanych cytatów oraz rozwiązał test. Na podstawie ocenionych prac, Komitet Okręgowy rekomendował do zawodów centralnych sześciu uczniów, którzy uzyskali w zawodach okręgowych co najmniej 60 pkt. (przy czym za każdą część –  esej i test – nie mniej niż 20 pkt.):

– Barański Filip – VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
– Kowalska Maria Magdalena – VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
– Sikorski Mikołaj – VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
– Skowrońska Anna – VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
– Skórnicka Wiktoria – IV Liceum Ogólnokształcące im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
– Turzyński Olgierd – VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem OF, kwalifikacja do zawodów centralnych ma charakter dwustopniowy. Pierwszym etapem jest rekomendacja udzielona przez właściwy Komitet Okręgowy, drugim – proces kwalifikacji przeprowadzony przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną w tym celu przez przewodniczącą Komitetu Głównego OF. Komisja Kwalifikacyjna kwalifikuje do zawodów III stopnia tych uczestników Olimpiady, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali całego kraju.
Ostateczne wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Olimpiady w marcu.

Termin zawodów centralnych: 25 kwietnia 2020