Olimpiada filozoficzna

Nasz adres:

Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej w Radomiu
ul. Żeromskiego 65 pok. 301 (II piętro)
tel. 48 307 09 50, 602 673 781
e-mail: info@edukacja2001.pl

Olimpiada Filozoficzna w Okręgu Radomskim
źródło: biuletyn Olimpiada Filozoficzna nr 42 Jubileuszowy, Warszawa 2013, s.164-165

XXXI Olimpiada Filozoficzna 2018/2019

Zawody okręgowe w regionie radomskim

W dniu 16 lutego 2019 roku odbył się etap okręgowy XXXI Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej. Zakwalifikowani uczniowie okręgu radomskiego jak co roku przybyli do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego, gdzie przeprowadzono zawody.

Do zawodów przystąpili uczniowie czterech radomskich szkół: II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej, III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego,  VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego i Publicznego Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu.

Każdy z uczestników napisał esej na podstawie jednego z trzech podanych cytatów oraz rozwiązał test. Na podstawie ocenionych prac, Komitet Okręgowy rekomendował do zawodów centralnych siedmiu uczniów, którzy uzyskali w zawodach okręgowych co najmniej 60 pkt. (przy czym za każdą część –  esej i test – nie mniej niż 20 pkt.).

Rekomendacje do zawodów centralnych (w kolejności alfabetycznej):
Barański Filip
Białecki Dominik
Olczykowska Alicja
Pudzianowska Amelia
Śpiewak Daniel
Sikorski Mikołaj
Skowrońska Anna

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem OF, kwalifikacja do zawodów centralnych ma charakter dwustopniowy. Pierwszym etapem jest rekomendacja udzielona przez właściwy Komitet Okręgowy, drugim – proces kwalifikacji przeprowadzony przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną w tym celu przez przewodniczącą Komitetu Głównego OF. Komisja Kwalifikacyjna kwalifikuje do zawodów III stopnia tych uczestników Olimpiady, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali całego kraju.
Ostateczne wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Olimpiady w drugiej połowie marca.

Termin zawodów centralnych: 13 kwietnia 2019

Wyniki etapu szkolnego XXXI OF w regionie radomskim

Miło nam poinformować, że 8 niżej wymienionych uczniów zostało zakwalifikowanych do II etapu XXXI Olimpiady Filozoficznej, który odbędzie się w Radomiu w dniu 16 lutego 2019 (sobota), godz.9-14
Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu:
Barański Filip
Białecki Dominik
Malik Julia
Olczykowska Alicja
Pudzianowska Amelia
Śpiewak Daniel
Sikorski Mikołaj
Skowrońska Anna

Życzymy powodzenia!

***

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXXI Olimpiadzie Filozoficznej.

Jeśli chcesz wziąć udział w etapie szkolnym Olimpiady Filozoficznej, napisz pracę na jeden z wybranych tematów (szczegóły poniżej) i złóż ją w szkole lub w siedzibie Komitetu Okręgowego OF w Radomiu. Prace można także przesłać pocztą.

Nasz adres:
Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej – Edukacja 2001
ul.Żeromskiego 65 pok. 301,
26-600 Radom

Biuro jest czynne w dni powszednie w godz.8.30-15.30.

Na Wasze zgłoszenia i prace czekamy do 30 listopada 2018 r.

  • Informacje dotyczące sposobu zgłaszania udziału w XXXI OF znajdują się w zakładce „Zgłoszenia” (TUTAJ)
  • Tematy prac pisemnych etapu szkolnego XXXI OF zostały opublikowane w zakładce „Program” (TUTAJ)

Zapraszamy do lektury broszury Informator XXXI OF” , w której opublikowane zostały m.in. Regulamin XXXI Olimpiady Filozoficznej, Regulamin nagrody im. prof. Leszka Kołakowskiego, Program XXXI Olimpiady Filozoficznej i tematy prac pisemnych etapu szkolnego, dane adresowe KOOF i KGOF oraz Kalendarz XXXI OF. 

Dokumenty opublikowane w Informatorze OF znajdują się także na stronie internetowej Olimpiady //ptfilozofia.pl/category/olimpiada/aktualnosci-olimpiady/.

 

Terminarz XXXI Olimpiady Filozoficznej:
30.11.2018 r. – termin składania prac etapu szkolnego
16.02.2019 r. – termin zawodów okręgowych
13.04.2019 r. – termin zawodów centralnych