fbpx

Olimpiada filozoficzna

Nasz adres:

Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej w Radomiu
ul. Żeromskiego 65 lok. 202 (I p.)
tel. 48 307 09 50, 602 673 781
e-mail: info@edukacja2001.pl

Olimpiada Filozoficzna w Okręgu Radomskim
źródło: biuletyn Olimpiada Filozoficzna nr 42 Jubileuszowy, Warszawa 2013, s.164-165

XXXIV Olimpiada Filozoficzna 2021/2022

Znamy już tematy prac i serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XXXIV Olimpiadzie Filozoficznej. Aby wziąć udział w Olimpiadzie, nie musisz mieć doświadczenia w filozofii. Pierwszy etap jest okazją, aby odkryć tę dziedzinę na swój sposób.

Napisz pracę na jeden z wybranych tematów (zobacz tutaj) i złóż ją w szkole lub w siedzibie Komitetu Okręgowego OF w Radomiu.
Prace można także przesłać pocztą lub e-mailem na adres info@edukacja2001.pl.

Nasz adres:
Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej – Edukacja 2001
ul.Żeromskiego 65 pok. 202,
26-600 Radom
e-mail: info@edukacja2001.pl

Biuro jest czynne w dni powszednie w godz.9.00-15.30.

Na Wasze zgłoszenia i prace czekamy do 30 listopada 2021 r.

Tematy prac pisemnych etapu szkolnego 2021/2022 do pobrania tutaj

Źródło: //ptfilozofia.pl

Informacje dotyczące sposobu zgłaszania udziału w XXXIV OF i potrzebnych dokumentów znajdują się w zakładce Olimpiada Filozoficzna/ „Zgłoszenia” na stronie Olimpiady ptfilozofia.pl

Zapraszamy!

***

XXXIII Olimpiada Filozoficzna 2020/2021

Rekomendacja do zawodów centralnych

W dniu 27 lutego 2021 roku odbyła się w Radomiu część ustna zawodów drugiego stopnia XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej. W naszym regionie jak co roku, zawody okręgowe przeprowadzono w VI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Jeszcze raz dziękujemy Dyrekcji i pracownikom Szkoły za wielką pomoc w organizacji Olimpiady.

Po analizie wyników obu części etapu okręgowego, Komitet Okręgowy OF w Radomiu rekomenduje do zawodów centralnych następujące osoby:

 • Barański Filip – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 • Kowalska Maria Magdalena – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 • Sikorska Alicja – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu
 • Skowrońska Anna – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 • Skórnicka Wiktoria – IV Liceum Ogólnokształcące im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu

Jednocześnie gratulujemy wszystkim uczestnikom, którzy nierzadko w towarzystwie dużych emocji i stresu stanęli przed Komisją i zmierzyli się z wylosowanymi zagadnieniami.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem OF, kwalifikacja do zawodów centralnych ma charakter dwustopniowy. Pierwszym etapem jest rekomendacja udzielona przez właściwy Komitet Okręgowy, drugim – proces kwalifikacji przeprowadzony przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną w tym celu przez przewodniczącą Komitetu Głównego OF. Komisja Kwalifikacyjna kwalifikuje do zawodów III stopnia tych uczestników Olimpiady, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali całego kraju.
Ostateczne wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Olimpiady pod koniec marca.

Termin zawodów centralnych: 17 kwietnia 2021

***

Kwalifikacja do etapu ustnego

Miło nam poinformować, że 11 niżej wymienionych uczniów zostało zakwalifikowanych do etapu ustnego, który odbędzie się w sobotę 27 lutego br. od godz.9.00.
Miejsce: VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Lista osób zakwalifikowanych do etapu ustnego:

 • Barański Filip – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 • Błędowska Weronika– II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu
 • Dobosz Oliwia – IV Liceum Ogólnokształcące im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
 • Kosiec Olga – IV Liceum Ogólnokształcące im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
 • Kowalska Maria Magdalena – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 • Sekuła Małgorzata – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu
 • Sikorska Alicja – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu
 • Skowrońska Anna – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 • Skórnicka Wiktoria – IV Liceum Ogólnokształcące im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
 • Staniszewska Łucja – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 • Turzyński Olgierd – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

***

W związku z wprowadzanymi zmianami w regulaminie (patrz strona //ptfilozofia.pl/) Komitet Okręgowy w Radomiu potwierdza organizację zawodów drugiego stopnia  XXXIII Olimpiady Filozoficznej w trybie stacjonarnym.

Termin i miejsce zawodów okręgowych w Radomiu:
Etap pisemny – esej – 13 lutego 2021 (sobota), godz.9-12
Etap ustny – 27 lutego 2021 (sobota), od godz.9
Do etapu ustnego zostaną zakwalifikowane osoby, które otrzymały w etapie pisemnym min.20 pkt.
Lista osób zaproszonych na część ustną, zostanie opublikowana do 20 lutego br.
Miejsce: VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi zamieszczonymi na profilu facebookowym Olimpiady //www.facebook.com/Olimpiada-Filozoficzna-112933663445779

 ***

Wyniki etapu szkolnego XXXIII OF w regionie radomskim

Miło nam poinformować, że 18 niżej wymienionych uczniów zostało zakwalifikowanych do II etapu XXXIII Olimpiady Filozoficznej, który odbędzie się w Radomiu w dniu 13 lutego 2021 (sobota), godz.9-14
Miejsce: VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (w razie ewentualnych zmian co do organizacji przebiegu II etapu Olimpiady, uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie)

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu:

 • Barański Filip – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 • Błędowska Weronika– II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu
 • Chojnacka Olga – IV Liceum Ogólnokształcące im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
 • Dobosz Oliwia – IV Liceum Ogólnokształcące im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
 • Kojma Ilona – IV Liceum Ogólnokształcące im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
 • Kosiec Olga – IV Liceum Ogólnokształcące im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
 • Kowalska Maria Magdalena – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 • Maj Zuzanna – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
 • Rutkowski Michał – III Liceum Ogólnokształcące im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
 • Sekuła Małgorzata – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu
 • Sikorska Alicja – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu
 • Skorża Natalia – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu
 • Skowrońska Anna – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 • Skórnicka Wiktoria – IV Liceum Ogólnokształcące im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
 • Staniszewska Łucja – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 • Szepetowski Dawid – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu
 • Szymańczyk Oliwia – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu
 • Turzyński Olgierd – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

***

Znamy już tematy prac i serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XXXIII Olimpiadzie Filozoficznej. Aby wziąć udział w Olimpiadzie, nie musisz mieć doświadczenia w filozofii. Pierwszy etap jest okazją, aby odkryć tę dziedzinę na swój sposób.

Napisz pracę na jeden z wybranych tematów (zobacz tutaj) i złóż ją w szkole lub w siedzibie Komitetu Okręgowego OF w Radomiu. Prace można także przesłać pocztą.

Nasz adres:
Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej – Edukacja 2001
ul.Żeromskiego 65 pok. 301,
26-600 Radom

Biuro jest czynne w dni powszednie w godz.8.30-15.30 (w wakacje w godz.10-14).

Na Wasze zgłoszenia i prace czekamy do 30 listopada 2020 r.

Tematy prac pisemnych etapu szkolnego 2020/2021 do pobrania tutaj

Źródło: //ptfilozofia.pl

Informacje dotyczące sposobu zgłaszania udziału w XXXIII OF znajdują się w zakładce Olimpiada Filozoficzna/ „Zgłoszenia” na stronie Olimpiady ptfilozofia.pl

Zapraszamy!

***