fbpx

Olimpiada filozoficzna

Nasz adres:

Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej w Radomiu
ul. Żeromskiego 65 lok. 202 (I p.)
tel. 48 307 09 50, 602 673 781
e-mail: info@edukacja2001.pl

Olimpiada Filozoficzna w Okręgu Radomskim
źródło: biuletyn Olimpiada Filozoficzna nr 42 Jubileuszowy, Warszawa 2013, s.164-165

XXXIV Olimpiada Filozoficzna 2021/2022

Pragniemy poinformować, że Olgierd Turzyński – uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu został laureatem XXXIV Olimpiady Filozoficznej.

Serdecznie gratulujemy wysokiej lokaty uczniowi i opiekunowi Olimpiady p.Elżbiecie Góreckiej!

Etap okręgowy XXXIV Olimpiady Filozoficznej w Radomiu

Rekomendacja do zawodów centralnych

W dniu 12 lutego 2022 roku odbyły się w Radomiu zawody drugiego stopnia XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej. W naszym regionie jak co roku, zawody okręgowe przeprowadzono w VI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Jeszcze raz dziękujemy Dyrekcji i pracownikom Szkoły za wielką pomoc w organizacji Olimpiady.
Gratulujemy także wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w zawodach.

Po analizie wyników eseju i testu, Komitet Okręgowy OF w Radomiu rekomenduje do zawodów centralnych następujące osoby:

 • Kowalska Maria Magdalena – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 • Sikorska Alicja – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu
 • Turzyński Olgierd – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Powyższa lista nie uwzględnia uczniów, którzy m.in. ze względów zdrowotnych podejdą  do zawodów w drugim terminie 26.02.22.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem OF, kwalifikacja do zawodów centralnych ma charakter dwustopniowy. Pierwszym etapem jest rekomendacja udzielona przez właściwy Komitet Okręgowy, drugim – proces kwalifikacji przeprowadzony przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną w tym celu przez przewodniczącą Komitetu Głównego OF. Komisja Kwalifikacyjna kwalifikuje do zawodów III stopnia tych uczestników Olimpiady, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali całego kraju.
Ostateczne wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Olimpiady //ptfilozofia.pl/ pod koniec marca.

Termin zawodów centralnych: 23 kwietnia 2022

 ***

Potwierdzamy realizację zawodów okręgowych w sobotę 12 lutego 2022  o godz. 9.00 w formie stacjonarnej.
Miejsce: VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Zadaniem uczestników będzie napisanie eseju oraz rozwiązanie testu.
Zapraszamy i do zobaczenia!

Wyniki etapu szkolnego XXXIV OF w regionie radomskim

Miło nam poinformować, że 13 niżej wymienionych uczniów zostało zakwalifikowanych do II etapu XXXIV Olimpiady Filozoficznej, który odbędzie się w Radomiu w dniu 12 lutego 2022 (sobota), godz.9-14
Miejsce: VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu:

 • Błędowska Weronika– II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu
 • Dobosz Oliwia – IV Liceum Ogólnokształcące im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
 • Kowalska Maria Magdalena – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 • Maj Zuzanna – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
 • Marczak Szymon – III Liceum Ogólnokształcące im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
 • Matracka Wiktoria – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu
 • Pająk Paweł – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
 • Rutkowski Michał – III Liceum Ogólnokształcące im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu
 • Sikorska Alicja – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu
 • Skorża Natalia – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu
 • Skórnicka Wiktoria – IV Liceum Ogólnokształcące im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
 • Szymańczyk Oliwia – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu
 • Turzyński Olgierd – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

***

Znamy już tematy prac i serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XXXIV Olimpiadzie Filozoficznej. Aby wziąć udział w Olimpiadzie, nie musisz mieć doświadczenia w filozofii. Pierwszy etap jest okazją, aby odkryć tę dziedzinę na swój sposób.

Napisz pracę na jeden z wybranych tematów (zobacz tutaj) i złóż ją w szkole lub w siedzibie Komitetu Okręgowego OF w Radomiu.
Prace można także przesłać pocztą lub e-mailem na adres info@edukacja2001.pl.

Nasz adres:
Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej – Edukacja 2001
ul.Żeromskiego 65 pok. 202,
26-600 Radom
e-mail: info@edukacja2001.pl

Biuro jest czynne w dni powszednie w godz.9.00-15.30.

Na Wasze zgłoszenia i prace czekamy do 30 listopada 2021 r.

Tematy prac pisemnych etapu szkolnego 2021/2022 do pobrania tutaj

Źródło: //ptfilozofia.pl

Informacje dotyczące sposobu zgłaszania udziału w XXXIV OF i potrzebnych dokumentów znajdują się w zakładce Olimpiada Filozoficzna/ „Zgłoszenia” na stronie Olimpiady ptfilozofia.pl

Zapraszamy!