fbpx

Olimpiada filozoficzna

Nasz adres:

Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej w Radomiu
ul. Żeromskiego 65 pok. 301 (II piętro)
tel. 48 307 09 50, 602 673 781
e-mail: info@edukacja2001.pl

Olimpiada Filozoficzna w Okręgu Radomskim
źródło: biuletyn Olimpiada Filozoficzna nr 42 Jubileuszowy, Warszawa 2013, s.164-165

XXXIII Olimpiada Filozoficzna 2020/2021

Znamy już tematy prac i serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XXXIII Olimpiadzie Filozoficznej. Aby wziąć udział w Olimpiadzie, nie musisz mieć doświadczenia w filozofii. Pierwszy etap jest okazją, aby odkryć tę dziedzinę na swój sposób.

Napisz pracę na jeden z wybranych tematów (zobacz tutaj) i złóż ją w szkole lub w siedzibie Komitetu Okręgowego OF w Radomiu. Prace można także przesłać pocztą.

Nasz adres:
Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej – Edukacja 2001
ul.Żeromskiego 65 pok. 301,
26-600 Radom

Biuro jest czynne w dni powszednie w godz.8.30-15.30 (w wakacje w godz.10-14).

Na Wasze zgłoszenia i prace czekamy do 30 listopada 2020 r.

Tematy prac pisemnych etapu szkolnego 2020/2021 do pobrania tutaj

Źródło: //ptfilozofia.pl

Informacje dotyczące sposobu zgłaszania udziału w XXXIII OF znajdują się w zakładce Olimpiada Filozoficzna/ „Zgłoszenia” na stronie Olimpiady ptfilozofia.pl

Zapraszamy!

***

XXXII Olimpiada Filozoficzna 2019/2020

Finaliści z Radomia

Tytuły finalistów XXXII OF z naszego regionu uzyskali: (w kolejności alfabetycznej)

  • Mikołaj Sikorski – VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
  • Olgierd Turzyński –  VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Serdecznie gratulujemy uczestnikom i opiekunom Olimpiady!

Zawody okręgowe w regionie radomskim. Rekomendacja do zawodów centralnych

W dniu 8 lutego 2020 roku odbył się etap okręgowy XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej. W regionie radomskim jak co roku, zawody okręgowe przeprowadzono w VI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Do zawodów przystąpili uczniowie czterech szkół: II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Radomiu, IV Liceum Ogólnokształcącego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu,  VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.

Każdy z uczestników napisał esej na podstawie jednego z trzech podanych cytatów oraz rozwiązał test. Na podstawie ocenionych prac, Komitet Okręgowy rekomendował do zawodów centralnych sześciu uczniów, którzy uzyskali w zawodach okręgowych co najmniej 60 pkt. (przy czym za każdą część –  esej i test – nie mniej niż 20 pkt.):

– Barański Filip – VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
– Kowalska Maria Magdalena – VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
– Sikorski Mikołaj – VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
– Skowrońska Anna – VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
– Skórnicka Wiktoria – IV Liceum Ogólnokształcące im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
– Turzyński Olgierd – VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem OF, kwalifikacja do zawodów centralnych ma charakter dwustopniowy. Pierwszym etapem jest rekomendacja udzielona przez właściwy Komitet Okręgowy, drugim – proces kwalifikacji przeprowadzony przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną w tym celu przez przewodniczącą Komitetu Głównego OF. Komisja Kwalifikacyjna kwalifikuje do zawodów III stopnia tych uczestników Olimpiady, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali całego kraju.
Ostateczne wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Olimpiady w marcu.

Termin zawodów centralnych: 25 kwietnia 2020

Wyniki etapu szkolnego XXXII OF w regionie radomskim

Miło nam poinformować, że 11 niżej wymienionych uczniów zostało zakwalifikowanych do II etapu XXXII Olimpiady Filozoficznej, który odbędzie się w Radomiu w dniu 8 lutego 2020 (sobota), godz.9-14
Miejsce: VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu:
Barański Filip – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Jurkowska Natalia – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu
Kośla Aleksandra – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu
Kowalska Maria Magdalena – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Machnio Miłosz – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu
Molenda Michał – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
Ogrodniczek Magdalena – II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Radomiu
Sikorski Mikołaj – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Skowrońska Anna – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Skórnicka Wiktoria – IV Liceum Ogólnokształcące im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Radomiu
Turzyński Olgierd – VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Życzymy powodzenia!

***

Znamy już tematy prac i serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XXXII Olimpiadzie Filozoficznej.
Aby wziąć udział w Olimpiadzie, nie musisz mieć doświadczenia w filozofii. Pierwszy etap jest okazją, aby odkryć tę dziedzinę na swój sposób.

Napisz pracę na jeden z wybranych tematów (szczegóły poniżej) i złóż ją w szkole lub w siedzibie Komitetu Okręgowego OF w Radomiu. Prace można także przesłać pocztą.

Nasz adres:
Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej – Edukacja 2001
ul.Żeromskiego 65 pok. 301,
26-600 Radom

Biuro jest czynne w dni powszednie w godz.8.30-15.30.

Na Wasze zgłoszenia i prace czekamy do 30 listopada 2019 r.

TEMATY PRAC PISEMNYCH ETAPU SZKOLNEGO 2019/2020

1. Rola mitu w polityce. Przedstaw problem odwołując się do znanych Ci koncepcji filozoficznych.

2. Prawda z perspektywy epistemologicznej i antropologicznej.

3. Byty abstrakcyjne, sensy słów czy reprezentacje umysłowe? Rola pojęcia pojęcia w filozofii umysłu.

4. Pop-estetyka. Jakie wartości estetyczne niesie kultura popularna?

5. Naród. Filozoficzna konstrukcja i dekonstrukcja pojęcia

6. Rozważ następującą myśl Kołakowskiego w kontekście współczesnej filozofii:„ W przypadku intelektualistów jedyną sprawą szczególną, za jaką są oni na mocy swojego zawodu odpowiedzialni, jest dobry – czyli porządny i możliwie niemylący – użytek słowa; mniej o prawdę przy tym chodzi jak o ducha prawdy, nikt bowiem nie może obiecać, że nie będzie się mylił, można jednak przechowywać ducha prawdy również w pomyłkach, czyli nie wyrzekać się czujnej nieufności do własnych słów i własnych identyfikacji, umieć wycofać się z własnych błędów i przechować zdolność samonaprawczą”. (L. Kołakowski, Czy diabeł może być zbawiony?)
Prace podejmujące to zagadnienie biorą udział w konkursie o nagrodę im Leszka Kołakowskiego. Regulamin konkursu dostępny na stronie olimpiad@ifis.pan.waw.pl

7. Problemy filozoficzne związane z kłamstwem i pojęciem kłamstwa

8. Pleć jako pojęcie filozoficzne. Rozważ problem strategii uzasadnia różnicy płci.

9. Mroczne strony myślenia, czyli jakie zagrożenia i wyzwania czyhają na filozofa?

10. Czy filozofia św. Tomasza z Akwinu jest arystotelizmem? Rozważ podobieństwa i różnice między systemem Arystotelesa i Akwinaty.

11. Intuicja czy analiza? Instrumenty poznania i uzasadnia twierdzeń filozoficznych.

Źródło: //ptfilozofia.pl

  • Informacje dotyczące sposobu zgłaszania udziału w XXXII OF znajdują się w zakładce Olimpiada Filozoficzna/ „Zgłoszenia” na stronie Olimpiady ptfilozofia.pl
  • Tematy prac pisemnych etapu szkolnego XXXII OF do pobrania (TUTAJ)

Zapraszamy!