fbpx

Wspomaganie pracy szkół

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ W ROZWOJU

Celem projektu jest organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących:

  • pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
  • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
  • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
  • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Projekt jest adresowany do szkół i placówek, które chciałyby usprawnić swoje funkcjonowanie lub chcą budować swój rozwój na bazie swoich mocnych stron.

Udział szkoły w Kompleksowym Wspomaganiu Szkół W Rozwoju odbywa się przez współpracę z Koordynatorem Rozwoju – przedstawicielem ODiDZ Edukacja 2001, który pomaga szkole, placówce w realizacji procesu zmian.

Oferowany proces wsparcia szkoły jest wieloetapowy i realizowany jest w kilku krokach:

  • Diagnoza potrzeb
  • Planowanie działań
  • Realizacja i monitorowanie
  • Podsumowanie działań

Projekt trwa min. 7 miesięcy. Czas trwania poszczególnych etapów jest dopasowywany indywidualnie do potrzeb i oczekiwań szkoły. W czasie jego realizacji Koordynator Rozwoju na miejscu w szkole, placówce prowadzi działania wspierające i doradcze (konsultacje indywidualne, grupowe, porady).

Diagnoza wstępna jest realizowana nieodpłatnie. Działania szkoleniowe, które są realizowane w trakcie projektu są obsługiwane przez trenerów ODiDZ Edukacja 2001 oraz ekspertów zewnętrznych.

Zapraszamy serdecznie do współpracy.