Publikacje

Nastolatki 3.0. Wybrane wyniki ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach
Raport NASK 2017

Analiza polskich wyników raportu
„Trendy HR 2017. Zmiana zasad w erze cyfryzacji”
Deloitte Randstad 2017

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Poradnik RODO.
UODO, MEN 2018

KODEKS ETYCZNY pracowników i nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego EDUKACJA 2001 w Radomiu

„Edukacja 2001 Raport z ewaluacji zewnętrznej”

Poradnik bezpiecznego wypoczynku
MEN 2018

„Motywowanie pracowników w placówce oświatowej”
Praca dyplomowa słuchaczek studiów podyplomowych
Chowańska Monika, Mirowski Aneta
Piotrków Trybunalski 2016

„Przewodnik po przepisach prawnych w sprawach nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością”
Krzysztof Kluczyński

„Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013”
Hernik K., Malinowska K., Piwowarski R., Przewłocka J., Smak M. i Wichrowski A. (2014).
Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.