fbpx

Publikacje

Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje z obszaru wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego.
Raport dla MEiN oparty na wynikach badań naukowych przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w okresie 04.2020-01.2021.
Autorzy: dr Szymon Grzelak, mgr Dorota Żyro

Lapbook i jego zastosowanie w czytelnictwie. Prezentacja przedstawia zdjęcia wybranych prac wykonanych przez słuchaczki studiów podyplomowych z Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 2019/2020.

TIMSS 2019 Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w matematyce i przyrodzie
Praca zbiorowa pod redakcją Michała Sitka
Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2020

Scenariusz zajęć: „Baśniowe wędrówki po Czarnolesie – spotkanie z Janem Kochanowskim „ Aldona Gębka (2019r)

Lapbook i jego zastosowanie w czytelnictwie. Prezentacja przedstawia zdjęcia wybranych prac wykonanych przez słuchaczki studiów podyplomowych z Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 2019/2020.

TIMSS 2019 Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w matematyce i przyrodzie
Praca zbiorowa pod redakcją Michała Sitka
Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2020

Scenariusz zajęć: „Józef Piłsudski znany i nieznany – poszukiwanie śladów Marszałka na ziemi radomskiej” Aldona Gębka (2018r)

Scenariusz zajęć: „Magiczne miejsce w sercu Puszczy Kozienickiej – tajemnice Królewskich Źródeł” Aldona Gębka (2018r)

„Sleeveface” jako przykład jednej z form promocji książki i czytelnictwa. Prezentacja przedstawia wybrane zdjęcia wykonane przez słuchaczy studiów podyplomowych z Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 2016/2017.

KODEKS ETYCZNY pracowników i nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego EDUKACJA 2001 w Radomiu

„Edukacja 2001 Raport z ewaluacji zewnętrznej”

Poradnik bezpiecznego wypoczynku
MEN 2018

Nastolatki 3.0. Wybrane wyniki ogólnopolskiego badania uczniów w szkołach
Raport NASK 2017

Analiza polskich wyników raportu
„Trendy HR 2017. Zmiana zasad w erze cyfryzacji”
Deloitte Randstad 2017

Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych. Poradnik RODO.
UODO, MEN 2018

„Motywowanie pracowników w placówce oświatowej”
Praca dyplomowa słuchaczek studiów podyplomowych
Chowańska Monika, Mirowski Aneta
Piotrków Trybunalski 2016

„Przewodnik po przepisach prawnych w sprawach nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością”
Krzysztof Kluczyński

„Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013”
Hernik K., Malinowska K., Piwowarski R., Przewłocka J., Smak M. i Wichrowski A. (2014).
Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.