fbpx

Bezpieczeństwo uczniów w szkołach i placówkach – szkolenie.

Bezpieczeństwo uczniów w szkołach i placówkach – szkolenie.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji Narodowej oraz wydarzeń, które miały miejsce w szkole w warszawskim Wawrze  przygotowaliśmy aktualną ofertę, która może pomóc Państwu w realizacji zaleceń Kuratora Oświaty.

Temat szkolenia dotyczy szeroko rozumianej tematyki zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkołach i placówkach
oświatowych i obejmuje m.in.:
– obowiązki szkoły i nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w świetle podstawowych przepisów prawa pracy, prawa oświatowego oraz prawa karnego;
– metody działania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oświatowej;
– procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych;
– zasady współpracy z jednostkami pozaszkolnymi w sytuacjach wskazujących na łamanie prawa przez ucznia.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy Rady Pedagogiczne szkół i placówek z województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego.
Na życzenie nasi prowadzący dojadą do Państwa szkoły i na miejscu poprowadzą zajęcia.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Czas trwania i koszt szkolenia uzgadniamy z dyrektorem placówki tel.602 673 781.

Dysponujemy jeszcze wolnymi terminami w maju br.

Zapraszamy!

Kontakt z nami:
ODiDZ Edukacja 2001
tel. 602 673 781, 48 307 09 50
info@edukacja2001.pl