Contact

KARTA ZGŁOSZENIA ON-LINE

Zaznacz interesujący kierunek:
Studia podyplomowe kwalifikacyjne (2 lub 3 semestry):

Studia podyplomowe uzupełniające (1 semestr-na podbudowie kursów kwalifikacyjnych):

Preferowane miejsce zajęć:

Oświadczam, że wszystkie powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do uiszczenia czesnego za studia w wysokości i w terminach uzgodnionych z organizatorem studiów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.( Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) .

Corporate Headquarters

Address: 1234 Street Name, City Name

Phone: (123) 456-7890

Email: mail@example.com