fbpx

Czy logopedię można studiować w formie studiów podyplomowych?

Logopedia

Czy logopedię można studiować w formie studiów podyplomowych?

Czy kwalifikacje nauczyciela logopedy można zdobyć w formie studiów podyplomowych?

Takie pytanie zadała nam ostatnio nauczycielka w związku z aktualizacją rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającą rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, z dnia 6 września 2022.

Oczywiście, że można. Przepisy w tym zakresie pozostają niezmienne. Zgodnie z zapisem w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I w rozdziale I pkt. 1.13, kształcenie w zakresie logopedii może być prowadzone także w formie studiów podyplomowych.
Zmiany, które wywołały niepokój u pytającej nas nauczycielki wprowadzają jedynie możliwość studiowania logopedii w formie studiów jednolitych magisterskich, czyli bez rozdzielania kształcenia na studia pierwszego i drugiego stopnia. Nie dotyczy to zatem studiów podyplomowych ani nie ogranicza zdobytych w tej formie kwalifikacji.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 890 z późn. zm.)

W razie pytań zapraszamy do kontaktu, tel. 48 307 09 50, 602 673 781,  507 102 265.
Mamy jeszcze wolne miejsca na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych w zakresie logopedii.