Inne kursy, szkolenia

INNE KURSY, SEMINARIA, SZKOLENIA

Szkolenia rad pedagogicznych

Na Państwa życzenie nasi eksperci kompetentnie przeprowadzą szkolenie na wybrany temat. Nasze szkolenia są prowadzone w formie seminarium i warsztatów, przez co cieszą się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy.

    Proponowane tematy szkoleń:

  • Wyniki sprawdzianów i egzaminów wewnętrznych
  • Kształtowanie umiejętności kluczowych w procesie nauczania i uczenia się
  • Komunikacja wychowawcza i sztuka dialogu w okresie dojrzewania i dorastania uczniów
  • Organizacja procesu terapeutycznego w szkole
  • Odpowiedzialność szkoły i nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów

Szkolenia prowadzimy na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Serdecznie zapraszamy!