Platforma edukacyjna

Przerwa w dostępie do platformy.

Szanowni Państwo –  użytkownicy platformy edukacyjnej

Uprzejmie informujemy, że obecnie trwają prace  modernizacyjne przygotowujące platformę do nowego roku akademickiego.

W związku z tym do ponownego zalogowania zapraszamy z dniem 20 września br.

Dziękujemy za dotychczasowe korzystanie z platformy i przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Z wakacyjnymi pozdrowieniami,
Edukacja 2001