fbpx

Studia z edukacji włączającej dla przyszłych pedagogów specjalnych

Studia z edukacji włączającej dla przyszłych pedagogów specjalnych

Znamy już zapisy rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, które ukazało się 23.08.2022 na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

W rozporządzeniu tym określono m.in., że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach posiada osoba, która ukończyła:
– jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
– jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub
– jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub w zakresie edukacji włączającej.

Jednocześnie rozszerzono grupę nauczycieli, którzy będą mogli zajmować stanowisko nauczyciela pedagoga specjalnego przez kilka lat (jak niżej).
Do dnia 31 sierpnia 2026 r. kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego mają także nauczyciele, którzy:
1) w przedszkolach – posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu oraz ukończyli studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
2) w szkołach i przedszkolach – posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, przedszkolu, a ponadto ukończyli kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe, w zakresie pedagogiki specjalnej.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych z edukacji włączającej  //edukacja2001.pl/edukacja-wlaczajaca/ bądź innych z obszaru pedagogiki specjalnej:

Więcej informacji: tel. 507 102 265,   48 307 09 50
Zapraszamy!