Szkolenie BHP dla pracowników szkół i placówek oświatowych

Szkolenie BHP dla pracowników szkół i placówek oświatowych

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
dla pracowników szkół i placówek oświatowych

Radom, 6 listopada 2019, godz. 10.00

Na szkolenie zapraszamy zainteresowanych pracowników szkół i placówek oświatowych. Zajęcia prowadzimy na podstawie aktualnego rozporządzenia MGiP  w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

W programie m.in.:
– prawa i obowiązki pracowników
– ochrona pracy kobiet
– ochrona pracy pracowników z tytułu rodzicielstwa
– omówienie zagrożeń najczęściej występujących w pracy pracowników obsługi placówek oświatowych oraz przedstawienie sposobów postępowania
– wypadki przy pracy, wypadki w drodze do pracy, choroby zawodowe
– sposoby postępowania na wypadek sytuacji zagrożenia zdrowia i życia

Dodatkowe informacje:
Całkowity koszt szkolenia: 60 zł
Cena obejmuje:
–udział w zajęciach,
–kawę, herbatę w czasie przerw,
–zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zapraszamy!

Zgłoszenia:
ODiDZ Edukacja 2001
tel. 602 673 781, 48 307 09 50
info@edukacja2001.pl