fbpx

Szkolenie BHP dla pracowników szkół i placówek oświatowych

Szkolenie BHP dla pracowników szkół i placówek oświatowych

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nauczycieli i innych pracowników szkół i placówek oświatowych

Na szkolenie zapraszamy zainteresowanych pracowników szkół i placówek oświatowych. Zajęcia prowadzimy na podstawie aktualnego rozporządzenia MGiP  w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

W programie m.in.:
– prawa i obowiązki pracowników
– ochrona pracy kobiet
– ochrona pracy pracowników z tytułu rodzicielstwa
– omówienie zagrożeń najczęściej występujących w pracy pracowników obsługi placówek oświatowych oraz przedstawienie sposobów postępowania
– wypadki przy pracy, wypadki w drodze do pracy, choroby zawodowe
– sposoby postępowania na wypadek sytuacji zagrożenia zdrowia i życia

Dodatkowe informacje:
Zajęcia są realizowane w formie samokształcenia kierowanego z wykorzystaniem platformy edukacyjnej, webinaru lub stacjonarnie*.
Całkowity koszt dla osoby indywidualnej: 60 zł/os.
Dla grup zorganizowanych koszt uzgadniamy w porozumieniu ze zleceniodawcą, uwzględniając liczbę uczestników.
Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego w zakresie bhp.

*Dla kogo szkolenia BHP on-line?

Szkolenie okresowe w formie samokształcenia kierowanego mogą realizować m.in. pracodawcy, pracownicy służby bhp, pracownicy administracyjno-biurowi, nauczyciele.

Z możliwości realizacji szkoleń BHP w formie e-learningu wyłączony jest instruktaż stanowiskowy, czyli szkolenie dla:

  • pracowników zatrudnianych na stanowisku robotniczym,
  • pracowników zatrudnionych na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
  • pracowników przenoszonych na stanowisko robotnicze lub zagrożone czynnikiem niebezpiecznym,
  • uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktykę studencką.

Zapraszamy!
ODiDZ Edukacja 2001
tel. 602 673 781, 48 307 09 50
info@edukacja2001.pl