fbpx

Szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19

Szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19

W nawiązaniu do wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, serdecznie zapraszamy na szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19.

Celem spotkania jest omówienie procedur związanych z organizacją oraz realizacją bezpiecznego wypoczynku w czasie epidemii.

Miejsce i forma zajęć: szkolenie realizujemy dla grup zorganizowanych w siedzibie organizatora wypoczynku lub on-line.
Termin: do uzgodnienia
Czas trwania: 4 godziny

W programie m.in.:
– zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypoczynku,
– procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku,
kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną
lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku.
– procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby mającej kontakt w ciągu
ostatnich 14 dni z osobą zakażoną koronawirusem.

Dodatkowe informacje:
Zajęcia prowadzi specjalista ds. bhp.
Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikaty o ukończeniu szkolenia.
Całkowity koszt jest zależny od wybranej formy szkolenia oraz liczby uczestników.

Więcej informacji: 602 673 781, 48 307 09 50, info@edukacja2001.pl

Zapraszamy!
Edukacja 2001 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
ul.Żeromskiego 65, 26-600  Radom
info@edukacja2001.pl    www.edukacja2001.pl
Akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli. Rok założenia 1995r.