fbpx

Zarządzanie ma przyszłość – kolorowy przegląd stylów zarządzania

Zarządzanie ma przyszłość – kolorowy przegląd stylów zarządzania

Jesienią 2020 roku rozpoczynamy kolejną edycję podyplomowych studiów menadżerskich z zakresu zarządzania oświatą. Dziękujemy Państwu, którzy zgłosili się już na studia, a pozostałe zainteresowane osoby zachęcamy do dopełnienia formalności. Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami.

Na dobry początek dedykujemy wszystkim kandydatom krótki, kolorowy przegląd stylów zarządzania na podstawie książki Frederica Laloux  „Pracować inaczej ”.

Kolor czerwony – styl ten charakteryzuje się wymuszaniem posłuszeństwa. Kara i lęk są fundamentem tego stylu. Dominował w starożytności i na szczęście dzisiaj  wydaje się stylem anachronicznym. Przez większość menadżerów jest odrzucony.

Kolor bursztynowy –  podstawową cechą są hierarchia , podporządkowanie i stosowanie się pracowników do dokładnie opisanych procedur. Formą motywacji w takiej kulturze zarządzania jest przysłowiowy model „kija i marchewki”.

Kolor pomarańczowy– charakteryzuje go struktura hierarchiczna,  która pozostaje otwarta na awanse i wszystkie inne autonomiczne formy organizacji . Kierownictwo organizacji pilnuje, by wszystkie cele były efektywnie realizowane przez niższe szczeble tej organizacji .

Kolor zielony – styl ten koncentruje się na utrzymaniu harmonii i poczuciu wspólnoty wewnątrz organizacji . Hierarchia w firmie jest zachowana, choć wiele decyzji jest podejmowanych na niższych poziomach.

Kolor turkusowy – jest to holistyczna koncepcja postrzegania człowieka ze wszystkimi jego potrzebami. Ważne są potrzeby nie tylko zawodowe, ale i prywatne . Praca musi dostarczać nie tylko środków do życia lecz stanowić pobyt do dumy.  Frederic Laloux  charakteryzuje ten styl w sposób następujący: „Kiedy działamy w głębokiej uczciwości i odpowiadamy pozytywnie na odczuwane w nas powołanie, wszechświat robi wszystko by nam pomóc”.