Zarządzanie ma przyszłość – kolorowy przegląd stylów zarządzania

Zarządzanie ma przyszłość – kolorowy przegląd stylów zarządzania

Tegoroczni absolwenci podyplomowych studiów menadżerskich z zakresu zarządzania oświatą odebrali już świadectwa ukończenia studiów i część z nich przygotowuje się do pełnienia funkcji kierowniczych od września br.
Kolejna edycja studiów już od października br. Wybierz studia menadżerskie z zakresu zarządzania oświatą i studiuj u nas. Gorąco zachęcamy.

Na dobry początek dedykujemy wszystkim kandydatom krótki, kolorowy przegląd stylów zarządzania na podstawie książki Frederica Laloux  „Pracować inaczej ”.

Kolor czerwony – styl ten charakteryzuje się wymuszaniem posłuszeństwa. Kara i lęk są fundamentem tego stylu. Dominował w starożytności i na szczęście dzisiaj  wydaje się stylem anachronicznym. Przez większość menadżerów jest odrzucony.

Kolor bursztynowy –  podstawową cechą są hierarchia , podporządkowanie i stosowanie się pracowników do dokładnie opisanych procedur. Formą motywacji w takiej kulturze zarządzania jest przysłowiowy model „kija i marchewki”.

Kolor pomarańczowy– charakteryzuje go struktura hierarchiczna,  która pozostaje otwarta na awanse i wszystkie inne autonomiczne formy organizacji . Kierownictwo organizacji pilnuje, by wszystkie cele były efektywnie realizowane przez niższe szczeble tej organizacji .

Kolor zielony – styl ten koncentruje się na utrzymaniu harmonii i poczuciu wspólnoty wewnątrz organizacji . Hierarchia w firmie jest zachowana, choć wiele decyzji jest podejmowanych na niższych poziomach.

Kolor turkusowy – jest to holistyczna koncepcja postrzegania człowieka ze wszystkimi jego potrzebami. Ważne są potrzeby nie tylko zawodowe, ale i prywatne . Praca musi dostarczać nie tylko środków do życia lecz stanowić pobyt do dumy.  Frederic Laloux  charakteryzuje ten styl w sposób następujący: „Kiedy działamy w głębokiej uczciwości i odpowiadamy pozytywnie na odczuwane w nas powołanie, wszechświat robi wszystko by nam pomóc”.