fbpx

Studia podyplomowe na podbudowie kursów kwalifikacyjnych

CEL
Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy i kontynuacja kształcenia po 2-semestralnym kursie kwalifikacyjnym organizowanym przez placówki doskonalenia nauczycieli na podstawie programu MEN i wydanej zgody Kuratora Oświaty.

ADRESACI
Na studia kwalifikujemy osoby, które ukończyły kurs kwalifikacyjny zgodny z kierunkiem wybranych studiów.
Nasza oferta dotyczy następujących kierunków :

  • pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
  • oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • zarządzanie oświatą – menadżer oświaty

ORGANIZACJA STUDIÓW
Po uzupełnieniu różnic programowych słuchacz uzyskuje świadectwo ukończenia 3-semestralnych studiów podyplomowych.
Studia są realizowane w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych oraz zajęć e-learningowych.

ZGŁOSZENIA, ZAPISY, DOKUMENTY:
Zgłoszenia i zapisy na studia można realizować w trybie on – line za pośrednictwem strony internetowej zgłoszenie-online.
Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie na studia – pobierz wniosek do wydruku pobierz wniosek
  • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (wraz z suplementem)
  • kserokopia lub skan świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego o profilu zgodnym z wybranym kierunkiem studiów
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych pobierz druk

Dokumenty można składać osobiście lub przesyłać pocztą pod adres:
Edukacja 2001 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
ul. Żeromskiego 65
26-600 Radom
info@edukacja2001.pl

Więcej informacji:
tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265
e-mail: info@edukacja2001.pl