Rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe

Dziękujemy za dokonany wybór i prosimy o przesłanie zgłoszenia.

Zgłoszenia i zapisy na studia można realizować w trybie on – line za pośrednictwem strony internetowej edukacja2001.pl.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia – pobierz odpowiedni wniosek do wydruku
  • rekrutacja przyśpieszona, rozpoczęcie zajęć w sierpniu 2019 (dot. kierunków Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu) pobierz wniosek
  •  dla kierunków rozpoczynających się w październiku 2019 pobierz wniosek
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • kserokopia lub skan świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego o profilu zgodnym z wybranym kierunkiem studiów (dotyczy osób, które wybiorą studia na podbudowie kursu kwalifikacyjnego)
 • dowód wniesienia opłaty wpisowej

Dokumenty można składać osobiście lub przesyłać pocztą pod adres:
Edukacja 2001 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
ul. Żeromskiego 65
26-600 Radom
info@edukacja2001.pl

Opłatę wpisową w wysokości 100 zł prosimy wnosić:

  • przelewem na konto bankowe Pekao S.A. 14 1240 5703 1111 0010 4739 5335

lub

  • osobiście w biurze rekrutacyjnym Edukacji 2001 w Radomiu, ul.Żeromskiego 65 pok. 301 (II piętro).

Czesne przyjmujemy po rozpoczęciu studiów. Słuchacze sami deklarują wysokość rat i terminy wpłat czesnego.

Po otrzymaniu dokumentów prześlemy na Twój e-mail informację o zakwalifikowaniu na studia.

Więcej informacji: tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl