fbpx

Rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe (bez wychodzenia z domu)

Dziękujemy za dokonany wybór i prosimy o przesłanie zgłoszenia.

Zgłoszenia i zapisy na studia można realizować w trybie on – line za pośrednictwem strony internetowej edukacja2001.pl.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia – pobierz wniosek (wydrukuj, wypełnij i złóż oryginał lub prześlij skan)
 • odpis, kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz druk (wydrukuj, wypełnij i złóż oryginał lub prześlij skan/zdjęcie)
 • kserokopia lub skan świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego* o profilu zgodnym z wybranym kierunkiem studiów
  *dotyczy tylko osób, które wybiorą studia na podbudowie kursu kwalifikacyjnego)

Dokumenty można składać osobiście, przesyłać mailem info@edukacja2001.pl lub pocztą pod adres:
Edukacja 2001 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego
ul. Żeromskiego 65
26-600 Radom
info@edukacja2001.pl

Opłatę wpisową w wysokości 100 zł prosimy wnosić:

 • przelewem na konto bankowe Pekao S.A. 14 1240 5703 1111 0010 4739 5335

lub

 • osobiście w biurze rekrutacyjnym Edukacji 2001 w Radomiu, ul.Żeromskiego 65 pok. 202 (I piętro).

Czesne przyjmujemy po rozpoczęciu studiów. Słuchacze sami deklarują wysokość rat (bez odsetek) i terminy wpłat czesnego.

Po otrzymaniu dokumentów prześlemy na Twój e-mail informację o zakwalifikowaniu na studia.

Więcej informacji: tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265, e-mail: info@edukacja2001.pl

 

Jeśli jeszcze się zastanawiasz…

 1. Posiadamy ponad 27-letnie doświadczenie w prowadzeniu różnych form kształcenia i doskonalenia;
 2. Jesteśmy akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli (decyzja Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2019);
 3. W zewnętrznych badaniach ewaluacyjnych Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymaliśmy wysoką ocenę na poziomie „A” za organizację procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający rozwojowi osób i instytucji korzystających z oferty placówki;
 4. 98 % badanych absolwentów poleciłoby naszą placówkę innym (źródło: badania ewaluacyjne absolwentów za lata 2016-2020);
 5. Podczas zajęć słuchacze mają nieograniczony, bezpłatny dostęp do napojów gorących (kawa, herbata).

… zapraszamy do kontaktu!