Ewaluacja zewnętrzna

Ewaluacja zewnętrzna

Czy wiesz, że w roku 2015 w naszej placówce była prowadzona ewaluacja zewnętrzna? Nasi Klienci docenili starania i wkład pracy włożony w organizację procesów edukacyjnych i wysoko ocenili jakość naszej pracy.

W ewaluacji problemowej badano cztery obszary naszej działalności. Kluczowy dla naszych Klientów obszar pt.: „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób,  instytucji  i organizacji korzystających z oferty placówki” został wysoko oceniony i uzyskał najwyższą notę na poziomie A.

Chwalimy się i jesteśmy dumni z tego powodu, bowiem poziom A oznacza bardzo wysoki stopień spełnienia wymagań określonych przez prawo oświatowe.

Tekst pełnego raportu Mazowieckiego Kuratora Oświaty do pobrania w zakładce Publikacje.