Poznajemy autyzm i jego problemy

Poznajemy autyzm i jego problemy

Krótki artykuł o zaburzeniach rozwojowych dzieci i młodzieży adresowany do nauczycieli -kandydatów na studia podyplomowe kwalifikacyjne w zakresie Oligofrenopedagogiki z terapią autyzmu.

Czy autyzm jest chorobą?

Współczesna medycyna nie nazywa autyzmu i zespołu Aspergera chorobą, tylko zaburzeniem rozwoju. Autyzm określa się jako spektrum, ponieważ w skład przypisywanych mu zaburzeń wchodzi wiele problemów utrudniających codzienne funkcjonowanie. Problemy te objawiają się licznymi deficytami zmysłów, które uniemożliwiają samodzielne życie. Do tego dochodzą kłopoty bardziej subtelne, takie jak problemy z organizacją czasu, rozumieniem otaczającego świata i emocji wyrażanych przez innych ludzi. Mają poważne trudności w relacjach społecznych (praca w zespole, planowanie przyszłości, wybór kierunku studiów, rodzaju wykonywanej pracy itp.).
Kiedyś obowiązywał pogląd, że dzieci ze spektrum takich zaburzeń nie są w stanie niczego się nauczyć. Dziś wiadomo, że przy dobrze prowadzonej edukacji i terapii oraz pracy rodziców w domu mogą nauczyć się bardzo wiele.
Dzięki przygotowaniom nauczycieli do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu można wcześniej postawić diagnozę, by dziecko nie musiało w szkole żyć z piętnem dziwaka.

Jak pomóc dorosłym autystykom?

Dorosłe osoby z autyzmem nie potrafią zawalczyć o siebie. Trzeba im pomóc w inny sposób, między innymi poprzez wsparcie przy zatrudnieniu w pracy zarobkowej. W systemie brytyjskim przy osobach z autyzmem zatrudniani są wykwalifikowani trenerzy pracy. Ich zadaniem jest wprowadzić kandydata w nowe obowiązki, a także wspierać i służyć pomocą. Z drugiej strony trenerzy pomagają pracodawcy zrozumieć na czym polega zaburzenie pracowników autystycznych, jak dostosować nowe miejsce pracy, by było ono jak najbardziej przyjazne. W Polsce są praktyki tworzenia miejsc pracy, których proces pracy polega na wykonywaniu zajęć powtarzalnych, np. tworzenie biżuterii, ozdób świątecznych, szlifowanie ceramiki, itp. Eksperci radzą, by dostosować  organizację pracy w taki sposób, by wychodzić naprzeciw potrzebom osób z autyzmem. Na przykład jeśli ktoś nie czuje się pewny siebie, by odbierać telefony można mu wydawać polecenia w mailach. Osoby mające problemy z punktualnością mogą zaczynać pracę godzinę później, a tym którym przeszkadza hałas w biurze lub mają problem z odróżnianiem dzwonka swojego telefonu można zainstalować w aparacie migającą kontrolkę. Trzeba być po prostu elastycznym.

System edukacji i terapii dla dzieci z autyzmem poprawił się w ostatnich latach w dużej mierze dzięki determinacji rodziców, którzy o to długo walczyli. Są tworzone nowe kierunku studiów podyplomowych dla nauczycieli z zakresu oligofrenopedagogiki z terapią autyzmu. Dostępne są również środki z funduszy unijnych, które pozwalają zatrudnić specjalistów w szkołach i placówkach oświatowych.

Opracowano na podstawie badań prowadzonych wśród nauczycieli studiujących w naszej placówce oraz artykułu Pawła Walewskiego „Autystyk na aucie”, Polityka nr 27/2018

Pełną wiedzę i praktykę w zakresie edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych uzyskają Państwo wybierając studia kwalifikacyjne w naszej placówce. Serdecznie zapraszamy.