Terapia pedagogiczna z SI – zapraszamy

Terapia pedagogiczna z SI – zapraszamy

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, uruchamiamy nowy kierunek studiów podyplomowych – Terapia pedagogiczna z integracją sensoryczną.
Studia mają charakter kwalifikacyjny i adresowane są do nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów oraz innych osób posiadających wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

Program studiów obejmuje m.in. metody i formy pracy w zakresie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i trudnościami w zachowaniu. Ważnym wątkiem programowym jest integracja sensoryczna (SI). Założenia programowe SI określają kierunek działań pedagogicznych polegających m.in. na integracji wszystkich systemów zmysłowych (wzrok, słuch, równowaga, dotyk, czucie ruchu-kinestezja).

Wszystkie zajęcia programowe prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli-praktyków w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych oraz zajęć e-learningowych. Zajęcia praktyczne z zakresu integracji sensorycznej odbywają się w OSW im. Janusza Korczaka w Radomiu w dobrze wyposażonej pracowni SI.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji: tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265