Wspomaganie szkół w rozwoju. Co zrobiliśmy w roku 2016/2017?

Wspomaganie szkół w rozwoju. Co zrobiliśmy w roku 2016/2017?

Zgodnie z przyjętą tradycją koniec roku szkolnego jest okazją do podsumowań także w tym obszarze naszej działalności. Miło nam poinformować, że wspomaganiem tym objęliśmy dwie szkoły podstawowe zlokalizowane na terenie gminy Kowala i Rzeczniów. Pod kierunkiem naszych ekspertów rady pedagogiczne dokonały diagnozy potrzeb i podjęły realizację zadań i wniosków  wynikających z tej diagnozy.

Jakie zadania zrealizowaliśmy?

  1. Integracja i współpraca nauczycieli wokół kluczowych zadań szkoły
  2. Współpraca i komunikacja interpersonalna z rodzicami
  3. Stres, sposoby przeciwdziałania oraz skuteczne narzędzia asertywnej pracy pedagogów
  4. Agresja i przemoc w szkole. Diagnoza, sposoby radzenia sobie z negatywnymi zjawiskami wychowawczymi

We wszystkich podjętych działaniach zwracaliśmy uwagę na praktyczne zastosowanie przyjętych i wdrożonych procedur oraz ćwiczenie umiejętności w rozwiązywaniu trudności i problemów. Pragniemy podziękować dyrektorom i nauczycielom tych szkół. Słowa podziękowania kierujemy także do naszych ekspertów.