XXX jubileuszowa Olimpiada Filozoficzna – zawody okręgowe

XXX jubileuszowa Olimpiada Filozoficzna – zawody okręgowe

Edycja specjalna z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jakiej filozofii Polacy dzisiaj potrzebują?

Jaką rolę w kształtowaniu obrazu świata odgrywają dzisiaj nauka, filozofia i religia (teologia)? Odpowiedzi na te i inne pytania znaleźliśmy między innymi w pracach pisemnych z etapu szkolnego. Zdaniem wielu naszych autorów – uczestników Olimpiady z okręgu radomskiego – te obszary się nie wykluczają. Istnieją różnice, ale głównym celem badania jest zgłębianie tajemnic wszechświata i dociekanie do prawdy.

Zawody okręgowe będą kolejnym przyczynkiem do refleksji, rozmów i odpowiedzi na istotne pytanie. Jakiej filozofii Polacy dzisiaj potrzebują.

Termin i miejsce zawodów :

10 lutego 2018, godz.9-14
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu