XXX Olimpiada Filozoficzna – zawody okręgowe w Radomiu

XXX Olimpiada Filozoficzna – zawody okręgowe w Radomiu

Edycja specjalna z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jakiej filozofii Polacy dzisiaj potrzebują?

Zawody okręgowe w Radomiu

Karl Popper, św. Augustyn oraz Alan Turing to filozofowie, z których cytatami zmierzyli się tegoroczni uczestnicy Olimpiady Filozoficznej.

Zawody drugiego stopnia XXX Olimpiady Filozoficznej dla uczniów z okręgu radomskiego odbyły się w dniu 10 lutego 2018 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego.

Wzięli w nich udział uczniowie sześciu radomskich liceów (I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej, III Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Dionizego Czachowskiego, IV Liceum Ogólnokształcącego im. dra Tytusa Chałubińskiego, VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri) oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku i Publicznego Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu.

Każdy z szesnastu uczestników napisał esej na podstawie jednego z trzech podanych cytatów oraz rozwiązał test. Na podstawie ocenionych prac, Komitet Okręgowy rekomendował do zawodów centralnych ośmiu uczniów, którzy uzyskali w zawodach okręgowych co najmniej 60 pkt. (przy czym za każdą część –  esej i test – nie mniej niż 20 pkt.).

Uczniowie rekomendowani do udziału w zawodach centralnych (w kolejności alfabetycznej):

  1. Adach Ernest
  2. Barański Andrzej Filip
  3. Białecki Dominik
  4. Lasota Krzysztof
  5. Olczykowska Alicja
  6. Pudzianowska Amelia
  7. Rejmer Michał
  8. Śpiewak Daniel

Zgodnie z regulaminem OF, kwalifikacja do zawodów centralnych ma charakter dwustopniowy. Pierwszym etapem jest rekomendacja udzielona przez właściwy Komitet Okręgowy, drugim – proces kwalifikacji przeprowadzony przez Komisję Kwalifikacyjną, powołaną w tym celu przez przewodniczącą Komitetu Głównego OF. Komisja Kwalifikacyjna kwalifikuje do zawodów III stopnia tych uczestników Olimpiady, którzy uzyskali najlepsze wyniki w skali całego kraju. Ostateczne wyniki kwalifikacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Olimpiady ptfilozofia.pl w drugiej połowie marca.

Termin zawodów centralnych: 14 kwietnia 2018

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Olimpiady i ich opiekunom .

Komitet Okręgowy Olimpiady Filozoficznej
w Radomiu
ul. Żeromskiego 65 pok.301
Edukacja 2001