1 X 2019 – Planowane zmiany w systemie dokształcania i doskonalenia nauczycieli

1 X 2019 – Planowane zmiany w systemie dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Szanowni Państwo,

Na prośbę naszych partnerów i klientów informujemy o zmianach programowych i organizacyjnych, które od 1 października br.  zamierza wprowadzić resort Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na czym polegają i czego dotyczą zmiany?

 1. Zmiany dotyczą między innymi kierunków:
  1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna . Uzyskanie kwalifikacji do pracy w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej będzie możliwe tylko w systemie organizacyjnym  5-letnich studiów magisterskich.
  2. Oligofrenopedagogika i inne dziedziny z zakresu pedagogiki specjalnej . Kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki i innych pokrewnych dyscyplin do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych będzie można uzyskać w trybie studiów podyplomowych tylko w tzw. systemie rozłącznym. Oznacza to, że nie przewiduje się łączenia wyżej wymienionych dyscyplin w jeden kierunek, np. oligofrenopedagogika z terapią autyzmu.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że w sierpniu br. rozpoczniemy ostatnią edycję ww. kierunków realizowanych  na dotychczasowych zasadach organizacyjnych i programowych. Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do zapisu w ramach przyspieszonej rekrutacji .

Planowane rozpoczęcie studiów  24 sierpnia 2019 r. (liczba miejsc ograniczona).
Miejsce zajęć (do wyboru): Radom, Piotrków Tryb.

Studia prowadzimy na podstawie umowy partnerskiej z Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi.

Zgłoszenia przyjmujemy do 10 sierpnia 2019 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Więcej informacji:
Biuro rekrutacyjne – tel. 48 307 09 50, 602 673 781, 507 102 265,
e-mail: info@edukacja2001.pl ,  www.edukacja2001.pl

Zapraszamy!

Pozostałe niżej wymienione kierunki z naszej oferty planujemy rozpocząć  w październiku 2019:

 • bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
 • biologia dla nauczycieli
 • geografia z ochroną środowiska
 • technika i plastyka
 • wczesne nauczanie języka angielskiego-metodyka
 • diagnoza i terapia pedagogiczna
 • logopedia z emisją głosu
 • integracja sensoryczna
 • spektrum autyzmu – diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja
 • oligofrenopedagogika
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • zarządzanie oświatą – menadżer oświaty