Szkolenie z pierwszej pomocy obowiązkowe dla wszystkich pracowników szkoły

Szkolenie z pierwszej pomocy obowiązkowe dla wszystkich pracowników szkoły

W związku ze zmianami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy będzie obowiązkowe dla wszystkich pracowników szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych. Dotychczas przepisy wymieniały nauczycieli, w tym m.in. prowadzących  zajęcia w warsztatach, laboratoriach i zajęcia wychowania fizycznego.

Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywających w szkole, wszyscy pracownicy powinni  być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy. W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, gdzie liczy się czas udzielenia poszkodowanemu pomocy, ważne jest, by każdy z pracowników, który znajdzie się najbliżej osoby potrzebującej pomocy, umiał zareagować w danej sytuacji.

Szkoły będą miały czas na dostosowanie się do zmian do 1 marca 2019 roku.

Szkolenie to możecie Państwo zamówić w naszej placówce. Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń i obejmują wszystkie sposoby postępowania na wypadek zagrożenia życia oraz urazów występujących w szkołach.
Więcej informacji: tel. 48 307 09 50, 602 673 781, info@edukacja2001.pl. Serdecznie zapraszamy.