Blisko do finału

Blisko do finału

Czy wiecie, że nasi słuchacze studiujący zarządzanie oświatą przygotowują się już teraz do obrony pracy dyplomowej? Finał już w kwietniu. Życzymy powodzenia.

Każdy absolwent po ukończeniu studiów uzyska pełne kwalifikacje i kompetencje do:

  • kierowania placówką oświatową każdego typu
  • zarządzania oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego (gminy, starostwa, urzędy marszałkowskie)
  • zatrudnienia w organach sprawujących nadzór pedagogiczny

Na kolejną edycję studiów 2018/2019 zapraszamy już teraz.