fbpx

Aktualności

Logopedia

Czy logopedię można studiować w formie studiów podyplomowych?

Czy kwalifikacje nauczyciela logopedy można zdobyć w formie studiów podyplomowych? Takie pytanie zadała nam ostatnio nauczycielka w związku z aktualizacją rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającą rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, z dnia 6 września 2022. Oczywiście, że można. Przepisy w tym zakresie pozostają niezmienne. Zgodnie z zapisem w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I w rozdziale I pkt. 1.13, kształcenie w zakresie logopedii może być prowadzone także w formie studiów podyplomowych. Zmiany, które wywołały [...]

Studia z edukacji włączającej dla przyszłych pedagogów specjalnych

Znamy już zapisy rozporządzenia MEiN zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, które ukazało się 23.08.2022 na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. W rozporządzeniu tym określono m.in., że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach posiada osoba, która ukończyła: – jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub – jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub – jednolite studia magisterskie lub studia [...]

Jak budować wizerunek szkoły? Dobre praktyki.

„Jak budować wizerunek szkoły/placówki oświatowej? Dobre praktyki.” Serdecznie zapraszamy na webinar, który odbędzie się w sobotę 21 maja 2022 w godz. 9.00-12.15. Podczas spotkania nasz ekspert przedstawi przykładowe sposoby na wzmocnienie wizerunku szkoły, podpowie jak skutecznie używać narzędzi promujących placówkę oświatową oraz na co warto zwracać uwagę podczas współpracy z rodzicami, partnerami szkoły i środowiskiem lokalnym. Zajęcia poprowadzi: Dorota Sokołowska – ceniona edukatorka, MBA, nauczycielka dyplomowana z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w organach nadzoru pedagogicznego, b. Mazowiecka Kurator Oświaty, dyrektorka liceum ogólnokształcącego. [...]

Ruch służbowy w szkole – szkolenie on-line

Zapraszamy na kolejny webinar adresowany do dyrektorów i kadry kierowniczej placówek oświatowych, tym razem poruszający kwestie nie zawsze przyjemnych decyzji kadrowych. Temat: Ruch służbowy w szkole/ placówce oświatowej Termin: 7 kwietnia 2022 (czwartek), godz. 16.00-18.15 Jeśli chcesz się upewnić, czy jako pracodawca jesteś właściwie przygotowany do zmian kadrowych i/lub poznać obowiązujące w tym zakresie aktualne procedury, zapraszamy na czwartkowe spotkanie. W programie m.in.: – zmiany stosunku pracy, rozwiązywanie stosunku pracy – porozumienia i wypowiedzenia zmieniające – współpraca ze związkami zawodowymi – przykładowe zapisy Szkolenie poprowadzi: Marek Sternalski –  doświadczony [...]

Dodatkowa praca dla nauczycieli i specjalistów

Oferujemy atrakcyjną pracę w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych stacjonarnych, on-line i e-learningowych w różnych specjalnościach, m.in.: oligofrenopedagogika, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, logopedia, neurologopedia. Praca w wybrane soboty lub niedziele, miejsce prowadzenia zajęć: Radom i/lub Piotrków Tryb. Zapewniamy szkolenie w zakresie obsługi platformy edukacyjnej, elastyczną formę zatrudnienia, dobre wynagrodzenie. Jeśli jesteś ambitnym i zaangażowanym nauczycielem z pasją, komunikatywnym i otwartym na ludzi i nowe technologie, lubisz swoją pracę i chciałbyś się podzielić swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami, dołącz do naszego zespołu trenerów/ prowadzących [...]

27 maja – Awans zawodowy nauczyciela – zakończenie stażu.

Serdecznie zapraszamy na webinar, który odbędzie się w czwartek 27 maja 2021 w godz. 16.00-18.00. Podczas spotkania nasz ekspert omówi jak napisać sprawozdanie z odbycia stażu, podpowie jak przygotować się do egzaminu oraz udzieli praktycznych wskazówek na co zwrócić szczególną uwagę podczas rozmowy. W programie m.in.: – jak napisać sprawozdanie – jak przygotować się do egzaminu i rozmowy – kiedy możesz się spodziewać podwyżki wynagrodzenia Zajęcia poprowadzi: Dorota Sokołowska – ceniona edukatorka, nauczycielka dyplomowana z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych w organach nadzoru pedagogicznego, b. Mazowiecka [...]

Akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Miło nam poinformować, że decyzją Mazowieckiego Kuratora Oświaty nr RED.5470.23.2019.MT z dnia 30 sierpnia 2019 o przyznaniu akredytacji, nasza placówka Edukacja 2001 Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego w Radomiu uzyskała status akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli. Akredytacja jest potwierdzeniem spełniania przez placówkę m.in. następujących warunków: placówka prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zaspokajające potrzeby nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia i sprzyjające rozwojowi zawodowemu tych nauczycieli, szkół i placówek w planowaniu swojej pracy uwzględnia [...]

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny – nadają kwalifikacje w obszarze pedagogiki specjalnej (zakres: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnoprawnością intelektualną) i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 października 2023r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2023, poz. 2102) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tj.Dz.U. 2021, poz. 890 z późn.zm.). CEL STUDIÓW [...]

Bezpieczeństwo uczniów w szkołach i placówkach – szkolenie.

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych. W nawiązaniu do pisma Ministra Edukacji Narodowej oraz wydarzeń, które miały miejsce w szkole w warszawskim Wawrze  przygotowaliśmy aktualną ofertę, która może pomóc Państwu w realizacji zaleceń Kuratora Oświaty. Temat szkolenia dotyczy szeroko rozumianej tematyki zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkołach i placówkach oświatowych i obejmuje m.in.: – obowiązki szkoły i nauczycieli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w świetle podstawowych przepisów prawa pracy, prawa oświatowego oraz prawa karnego; – metody działania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających [...]

Bezpieczeństwo i higiena pracy – jak się czujemy po pracy przy komputerze.

Średnio przed komputerem w pracy spędzamy ok. 6-7 godz. dziennie. Nieprawidłowa organizacja stanowiska i złe nawyki, takie jak: pochylanie się czy opieranie nadgarstków o blat mogą być przyczyną bólu w obrębie kręgosłupa, karku, drętwienia rąk i nóg. Długotrwała praca w takich warunkach jest szkodliwa dla zdrowia. Sprawdź, czy Twoje stanowisko pracy jest ergonomiczne na www.ergotest.pl